Юрій Волошин

«Найбільш важлива духовна персона в Києві». До 100-річчя з дня народження патріарха УАПЦ Мстислава
pdf
Гавриїл Костельник: три листи до Московського патріарха
pdf
Населення домогосподарств «государевых описных малороссийских раскольничьих слобод» (За матеріалами «Генерального опису Лівобережної України 1767-1769 рр.»)
pdf
Ліквідація Ужгородської унії (1948 р.)
pdf
Кримінальна злочинність в Гетьманщині другої половини XVIII ст. (За матеріалами Полтавського гродського суду)
pdf
Конфлікти в Полтаві другої половини XVIIІ ст.: зміст, характер, мова
pdf
Козаки і посполиті. Міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст.
папір
Козаки і посполиті: Міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст.
pdf
Козацька адміністрація та міське самоуправління Полтави у 60–70-х рр. XVIII ст.
pdf
«Для точнаго исчиленія и сведения всего малороссийскаго народа»: проведення Румянцевського опису в полковому місті Полтаві (1765–1766 рр.)
pdf
Двори мешканців Полтави другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису)
pdf