Олексій Комар

Україна. Хронологія розвитку. Давні слов'яни. Київська Русь
папір
Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна, Русь і походження українців
папір
Княжі знаки з Десятинної церкви
pdf
«Хозарія і Русь» Михайла Брайчевського
pdf
До проблеми датування грошових злитків київського типу
pdf
Монограми Перещепинського комплексу
pdf
«Кубрат» та «Велика Булгарія»: проблеми джерелознавчого аналізу
pdf
Сармати Поросся та «південна» гіпотеза походження Русі
pdf
Про час і обставини прийняття титулу «хакан» правителем русів
pdf
Между Русью и Хазарией: Днепровское Левобережье IX века в свете современной археологии (рос.)
pdf
Исторические предпосылки возникновения легенды о полянской дани хазарам по археологическим данным (рос.)
pdf
Климатический фактор в истории кочевников Северного Причерноморья конца V – VII вв. н.э. (рос.)
pdf
Древние мадьяры Этелькеза: перспективы исследований (рос.)
pdf