Олексій Лопатин

Теорія ймовірностей та математична статистика
папір