Андрій Кліш

Парламентська діяльність Анатоля Вахнянина (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
pdf
Роль католицького віче у Львові (1896 р.) у формування суспільно-християнського руху в Галичині
pdf
Проблеми соціально-економічного розвитку Східної Галичини у діяльності Католицького русько-народного союзу
pdf
Програмні засади та ідейні принципи Католицько-національної партії в Галичині наприкінці XIX ст.
pdf
Програмні засади та ідейні принципи Християнсько-народної партії в Галичині наприкінці XIX ст.
pdf
Організаційні засади та програмні орієнтири Католицько-суспільного союзу в Галичині на початку XX ст.
pdf
Політична діяльність християнсько-консервативної течії наприкінці XIX – на початку XX ст.
pdf
Дослідження українського суспільно-християнського руху кінця XIX – початку XX ст. в сучасній вітчизняній історіографії
pdf
Міжнародні культурно-освітні та наукові зв'язки Кирила Студинського
pdf
Ідейні засади Українського католицького союзу в Східній Галичині (30-ті роки XX ст.)
pdf
Кирило Студинський як дослідник полемічної літератури XVI-XVII ст.
pdf
Критика соціалістичних та радикальних ідей християнськими суспільниками Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
pdf