Богдан Паска

«Репортаж із заповідника імені Берії» Валентина Мороза як виклик радянській тоталітарній системі
pdf
Протистояння дисидента Валентина Мороза із радянським режимом в умовах ув'язнення у мордовських таборах (1966-1967)
pdf
Дисидентська діяльність українського історика Валентина Мороза у 1969-1970 роках
pdf
Луцький осередок українського національного руху в середині 60-х років ХХ століття
pdf
Луцький судовий процес над Валентином Морозом та Дмитром Іващенком у 1965-1966 роках
pdf
Боротьба дисидента Валентина Мороза із радянським режимом під час його другого ув'язнення (1970-1979)
pdf
Відносини Валентина Мороза із Соціал-національною партією України
pdf
Громадсько-політична і наукова діяльність Валентина Мороза
pdf
Основні віхи дисидентської діяльності Валентина Мороза на Івано-Франківщині у 1964-1965 роках
pdf