Дмитро Бурім

Українська еміграція в епістолярних джерелах: Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925–1928)
pdf
Українська еміграція в Німеччині міжвоєнного періоду в мемуарах сучасників: спогади Михайла Селешка в фондах архіву ОУН в Києві
pdf
Створення Української установи довіри в Німецькій імперії: політика урядових кіл Німеччини та українська політична еміграція (1938–1945)
pdf
Джерела до історії діяльності Української установи довіри в Німеччині в 1938–1945 роках
pdf
Джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву Федеральної Землі Берлін (Німеччина, Берлін)
pdf
Діяльність Українського товариства допомоги біженцям в Німеччині
pdf
Дмитро Дорошенко як історик слов'янських народів і Східної Європи
pdf
До історії українського козацького руху в еміграції: листи Івана Полтавця-Остряниці до Адольфа Гітлера
pdf
Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина)
pdf
З історії діяльності Союзу українських студентів «Основа» при Високій Технічній Школі в Данцигу у 20-х роках ХХ ст.
pdf
Інтеграційні процеси в українському студентському русі на теренах міжвоєнної Німеччини: до історії створення та діяльності Союзу українських студентських організацій у Німеччині та Вільному місті Данциґу у 20-х роках ХХ століття)
pdf