Ярослав Калакура

Зарубіжний світ у вимірі новітньої української історіографії
pdf
Археографічна школа Університету Св. Володимира
pdf
Архівознавчий осередок Шевченкового університету
pdf
Від архівознавства до архівософії
pdf
Психолого-педагогічні засади архівного менеджменту
pdf
Пострадянське архівознавство в Україні: декомунізація і тенденції розвитку
pdf
Нові підходи до висвітлення Гетьманату Павла Скоропадського в сучасній українській та зарубіжній історіографії
pdf
Класифікація джерел інтелектуальної історії України
pdf
В’ячеслав Липинський та його доба
pdf
Витоки українського суспільства та зародження громадянства (княжа доба)
pdf
Новітня українська історіографія всесвітньої історії
pdf
Конструювання образу ворога як технологія маніпуляцій російської історіографії та пропаганди
pdf
Комплекс «совковості» пострадянської історіографії
pdf
Зарубіжний світ як предмет дослідження новітньої української історіографії
pdf
Історіографічні студії Михайла Грушевського: досвід і уроки
pdf
Класифікація джерел із всесвітньої історії як дослідницький метод
pdf
Історичне джерелознавство
папір
Зміна поколінь істориків як методологічний та світоглядний діалог в українській історіографії (кінець ХІХ – перше двадцятиріччя ХХІ ст.)
pdf
Три образи Гетьманату П. Скоропадського в українській історіографії
pdf