Олена Мокроусова

Лінія долі на долоні Києва
папір
Стилістика конструктивізму в архітектурі Києва
pdf
Академік Володимир Ніколаєв та київські архітектурні конкурси
pdf
Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об'єктів культурної спадщини Києва
pdf
Архітектурні музеї Києва: втрачені можливості та перспективи
pdf
Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва кінця ХІХ – початку ХХ століття
pdf
Джерельна база з історії київських архітектурних конкурсів ХІХ – початку ХХ століття. Документи Державного архіву м. Києва
pdf
Монументально-декоративне мистецтво в архітектурі Києва ХІХ – початку ХХ ст.: проект і реалізація
pdf
Маловідомі факти до біографії Павла Голландського – архітектора родини Терещенків
pdf