Юлія Буйськіх

Традиційні вірування українців у надприродні істоти: проблема наукових дефініцій
pdf
Система традиційних міфологічних вірувань та уявлень гуцулів у вимірі сучасності
pdf
Вихор в сучасній демонології українців
pdf
Проблема класифікації персонажів нижчої міфології в українській та зарубіжній історіографії
pdf
Освоєння міфологічного дискурсу дитячою міською субкультурою: медіумічні практики
pdf
Домовик у традиційних віруваннях українців: походження образу
pdf
Нижча міфологія українців у світлі проблем «двовір'я» та «народного християнства»
pdf
Міфологічні уявлення в повсякденному житті сучасних українців: теоретико-методологічні аспекти вивчення
pdf
Міфологічні уявлення українців Півдня: іноетнічні впливи
pdf
Міфологічні уявлення українців у працях дослідників кінця XVIII – другої половини XIX ст.
pdf
"Колись русалки по землі ходили…" Жіночі образи української міфології
pdf fb2 epub mobi
"Колись русалки по землі ходили…" Жіночі образи української міфології
pdf fb2 epub mobi папір