Іван Крип'якевич

Пригоди Юрка Козака
папір
«Литературный споръ» в Холмщині 1872 р.
3 пограничної українсько-московської переписки 1649-1651 р.
Турецкая политика Богдана Хмельницкого (рос.)
pdf
Турецька політика Б. Хмельницького (Матеріали)
pdf
Студії над державою Богдана Хмельницького (III. Державні межі. IV. Дороги)
Студії над державою Богдана Хмельницького (V. Гетьманські універсали. VI. Суд.)
Студії над державою Богдана Хмельницького (І. Рада. II. Генеральна старшина)
Адміністративний поділ України 1648-1654 рр.
pdf
Стан і завдання української сфрагістики
pdf
Соціально-політичні погляди Богдана Хмельницького (до 300-річчя з дня смерті)
pdf
Бібліографічний покажчик
pdf djvu
Богдан Хмельницький (вид. 1990)
djvu
Богдан Хмельницький і Москва (В Шевченкові роковини)
pdf
Русини властителі у Львові в першій пол. XVI в.
pdf
Варіянт байки Хмельницького
Референдарські суди і їх діяльність в українських землях на переломі XVI —XVII вв.
Всесвітня історія. Книга 1
pdf
Всесвітня історія. Книга 2
pdf
Всесвітня історія. Книга 3
djvu
Галицько-Волинське князівство
txt doc fb2
Полуднева Україна в часи Богдана Хмельницького
pdf
Данило Олівеберг де Грекані дипломат часів Хмельниччини
Де був Демян тисяцьким? Причинок до історії урядів в Галичині першої половини XIII віку
Деякі літописні назви з Галичини
pdf
Нові праці з історії Гетьманщини XVII—XVIII в.
Огляд історії України. Repetitorium для вищих кляс середніх шкіл та вчительських курсів
djvu
Огляд: Діло
Документи Богдана Хмельницького
djvu
Екслібріс на Україні в XVII-XVIII вв.
pdf
Нарис історії українського ловецтва до кінця XVIII в.
djvu
Нарис методики історичних досліджень
pdf
Жерела до історії України-Руси. Том 08. Матеріали до історії української козаччини. Том 1. Документи по рік 1631
pdf djvu
З історії м. Підгородя
З минулого Шевченкової батьківщини
pdf
Михайло Максимович — історик
Львів. Його минувшина і теперішність
pdf
Львівська Русь в першій половині XVI віку
djvu
Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження та матеріали
pdf djvu
Матеріали до історії торговлі Львова [частина І-ІІ]
Літописи XVI-XVIII ст. в Галичині
pdf
Короткий бібліографічний покажчик
pdf djvu
Історичні проходи по Львові
djvu
Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом Михайла Грушевського у 1894-1913 роках
pdf
Історія Козаччини
pdf
Історія Козаччини (вид. 1990)
djvu
Княжий Самбір і Самбірська волость
pdf
Козаччина в політичних комбінаціях 1620—1630 рр.
Історія України (вид. 1990)
djvu
Історія українського війська. Том 1. Частина 1, 2 (вид. 1993)
djvu
Видатні українські письменники для малечі
папір
«Відвічна вісь» України
pdf
«Вольний порт» у Старім Бихові 1657 р.
pdf
Література щоденного житя. На повоєнні теми
pdf
Бібліографічний покажчик (вид. 2017)
pdf
Бібліографічний покажчик (вид. 1966)
pdf djvu
Джерела з історії Галичини періоду феодалізму (до 1772 р.). Огляд публікацій
pdf djvu
Руська вулиця у Львові
pdf
Мала історія України
pdf
Студії над державою Богдана Хмельницького
pdf