Леся Мушкетик

«Російські» емігранти в Ізраїлі
pdf
Cвіт людських бажань у народній казці Українських Карпат
pdf
Угорська революція 1848–1849 років у студіях Володимира та Георгія Вернадських та український пісенний фольклор про ці події
pdf
Актуальні проблеми текстології української фольклорної прози
pdf
Дослідження звичаїв та обрядів у сучасній Угорщині
pdf
Людина та її доля в народних казках Українських Карпат
pdf
Слов'янське народознавство на сторінках історико-статистичної серії «Австро-Угорська монархія в описах та ілюстраціях» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
pdf