Михайло Якубович

Філософська думка Кримського ханства
папір
Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI - XVIII століття
папір
«Prognosticon» Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст
pdf
Татарсько-мусульманське населення Південно-Східної Волині XVI-XX століть: історична ретроспектива
pdf
Діалог з ісламом в Острозькій академії ХVI – XVII ст.
pdf
Іслам на Волині: історико-культурний нарис
pdf
Співвідношення «знання – дія» у філософській думці ісламського світу
doc
Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263-1328 рр.) та його концепція виникнення релігії як складова ідеологічних доктрин мусульманського традиціоналізму
pdf
Арабська та українська філософія: порівняльний аналіз смислових основ
pdf
Релігія vs. політика: улеми та еміри в суспільних доктринах середньовічних ісламських апологетів
pdf
Передмова до «Перестороги» Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії
pdf
Мудрість, закон, тлумачення: герменевтика ібн Рушда
pdf
Мухаммад бін Мустафа з Аккерману та його внесок у мусульманську екзегетику
pdf
Словник ісламських релігійних термінів арабського походження
doc
Що говорили відомі у світі люди про Мухаммада
pdf
Острозька академія в філософській культурі України. Монографія
папір