Мирон Кордуба

Michał Hruszewśkyj jako uczony (пол.)
pdf
Najnowsze teorie o początkach Rusi (пол.)
pdf
Біблія в освітленню найновіших вавилонських розкопків
pdf
Венецьке посольство до Хмельницького (1650 р.)
Північно-Західна Україна
djvu
Нові причинки до початків Хмельниччини
Жерела до історії України-Руси. Том 12. Матеріали до історії української козаччини. Том 5. Акти до хмельниччини (1648-1657)
pdf djvu
Молдавсько-польська границя на Покутю до смерти Стефана Великого
pdf
З новійших публікацій Буковини
Михайло Грушевський як учений
pdf
Західне пограниче Галицької Держави між Карпатами та долішним Сяном
Картини із всесвітньої історії для народних і виділових шкіл
djvu
Суспільні верстви та політичні партиї в Галицькім князівстві до половини XIII столітя
pdf
Простір і населення України
pdf
Де лежав старовинний город Хмелів?
pdf
Перша держава славяньска
pdf
Rozwój imperjalizmu rosyjskiego / Evolution of russian imperialism (пол./англ.)
djvu
Ukazy Jugenheimskie (вид. 1931) (пол.)
djvu
Бібліографічний покажчик
pdf
Богдан Хмельницький у Белзчині й Холмщині
pdf
Болеслав-Юрій II. Останній самостійний володар Галицько-Волинської держави
djvu
Земля свідком минулого. Географічні назви як історичне жерело
djvu
Історія Холмщини й Підляшшя
djvu
Мих. Грушевський як дослідник князівської доби історії України
pdf