Наталія Білоус

Київ наприкінці ХV - у першій половині ХVІІ століття. Міська влада і самоврядування
папір
«Вірність» і «зрада» у світосприйнятті міщанства Київщини та Волині в XVI - першій половині XVIІ ст.
pdf
Testamenty zaginionych na Wołyniu wojskowych z XVII wieku (пол.)
pdf
Тестаменти волинських міщан ХVІІ ст.: джерелознавчий аналіз
pdf
Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст.
pdf
Соціальна та професійна структура населення Києва у світлі фіскальних джерел другої половини ХVІ ст.
pdf
Бібліографія праць (1997-2013)
doc
Рецензія на: Капраль Мирон. Національні громади Львова XVI–XVIII ст.
pdf
Рецензія на: Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639 рр.)
pdf
Відносини київської міської влади з воєводами в 1559-1648 рр. Спроби обмеження автономії міської громади
pdf
Привілей на шляхетство киянам Ходикам-Кобизевичам 1589 р.
pdf
Павел Пачинський – київський намісник та вірний слуга воєводи Томаша Замойського (у світлі листування 1619–1626 рр.)
pdf
Між політикою і повсякденням: з історії стосунків коронного гетьмана Станіслава Жолкевського з київським воєводою Томашем Замойським (у світлі листування 1619–1620 рр.)
pdf
Луцьке війтівство в XV–XVII ст.: характеристика інституту та персоналії урядників
pdf
Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії)
pdf
Маґістрат і юридики в Києві у ХVІ - першій половині ХVІІ ст. (соціально-правові взаємини в місті)
pdf
Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування
pdf
Київський магістрат XVI - першої половини XVII ст.: організація та структура влади
pdf
Приватні міста Київського воєводства в першій половині XVII ст.: кількість, особливості розвитку та функціонування
pdf
Заповіт острозького і дубенського міщанина Олександра Дзуси 1667 р.
pdf
Особливості самоврядування Києва на магдебурзькому праві ХVІ – першої половини ХVІІ ст.
pdf
До історії шляхетського самоврядування у Київському воєводстві: житомирський сеймик 1640 р.
pdf
До історії магдебурзького права у містечку Трипілля в XVI столітт
pdf
Містечко Трипілля та його власники Дідовичі-Трипольські у XVI – першій половині XVII ст.: невідомі сторінки історії
pdf
Укладання тестаментів у містах Волинського воєводства XVII ст.: правові засади й повсякденні практики
pdf
Tematyka unii w historiografii ukraińskiej (пол.)
pdf
Unia Lubelska i jej następstwa w historiografii ukraińskiej (пол.)
pdf
Рецензія на: Na pograniczu kultur, języków i tradycji. Prace ofiarowane Profesorowi Doktorowi habilitowanemu Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / Pod red. Marka Mądzika, Adama A. Witusika
pdf
Привілеї на війтівство київським міщанам Черевчеям
pdf
Привілеї на київське війтівство XVI – першої половини XVII ст.
pdf