Оксана Каліщук

Сучасні історичні дискусії щодо міжнаціональних відносин у роки Другої світової війни: порівняльний аспект (Єдвабне'41/Волинь'43)
pdf
Протистояння на українсько-польському пограниччі в роки Другої світової війни у політологічному вимірі
pdf
Проблема українсько-польського протистояння на західноукраїнських землях у роки Другої світової війни в історичній науці: демографічний зріз
pdf
Вплив Німеччини на перебіг українсько-польського протистояння
pdf
До проблеми сокальського кордону (за матеріалами міжвоєнної преси)
pdf
«Віночки смерті»: ще раз до історії однієї фальшивки про волинську трагедію
pdf
Волинь в роки Першої світової війни у спогадами усусусів
pdf