Олег Бажан

Історія України
папір
«Великий терор» на Полтавщині
pdf
«Самвидав» як засіб поширення об'єктивної інформації про Україну в 60–80-х роках
pdf
«...нам дорікнули у ЦК КП(б)У, що ми мало беремо…»: До 70-річчя масової депортації населення Західної України під кодовою назвою «Захід»
pdf
The Rehabilitation of Stalin's Victims in Ukraine, 1953– 1964: A Socio- Legal Perspective (англ.)
pdf
Суспільні настрої в Україні у ході чехословацької кризи 1968 року за донесеннями радянських спецслужб
pdf
Суспільні настрої в Українській РСР у перші дні Великої Вітчизняної війни
pdf
Слуга, або Фрагменти життя генерала Сєрова
pdf
Розділяючи на «чистих» і «нечистих»
pdf
Репресивна діяльність органів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ на Київщині у 1919–1980-ті рр.
pdf
Репресивні заходи радянської влади щодо громадян єврейської національності в УРСР (1960-ті – 1980-ті рр.)
pdf
Репресії серед духовенства та віруючих в УРСР в часи «великого терору»: статистичний аспект
pdf
Протестні акції населення Української РСР у другій половині 1950 – на початку 1960-х рр.: причини, інструментарій, діапазон
pdf
Процес десталінізації в Україні (друга половина 50-х – початок 60-х років)
pdf
Політичні репресії в Україні під час Угорської революції 1956 р.
pdf
Петро Шелест: вигнання з політичного Олімпу
pdf
Погляд з Харкова. Суспільно-політичне життя в Українській РСР в середині 1930-х років очима німецьких дипломатів
pdf
Депортації народів Криму в роки Другої світової війни через призму документів радянських спецслужб
pdf
Опозиційний рух в Україні в умовах системної кризи СРСР
pdf
До питання про «українофільство» першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста
pdf
Дослідження проблем дисидентського руху в Україні в сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії
pdf
Масові політичні репресії в Київській області у 1937–1938 рр.: форми, методи, масштаби
pdf
Зовнішньо-політичні акції СРСР у 50–80-ті рр. та їх вплив на розвиток опозиційного руху в Україні
pdf
«Шпигуни в сутанах»: до питання про масштаби політичних репресій серед духовенства та віруючих в УРСР у 1937–1938 рр.
pdf
Сторінки політичної біографії Петра Шелеста
pdf
Українознавчі дослідження під пресом ідеологічних репресій в 1970–1980-х роках
pdf
Андрій Малишко та суспільно політичні процеси в Україні (друга половина 1940-х – 1960-ті роки): оцінки, судження, дії
pdf
Репресії щодо працівників правоохоронних органів в УРСР доби «великого терору» (на прикладі Київської області)
pdf
Пристрасті по Миколі Гоголю «по-радянськи»
pdf
Петро Шелест і протестний рух в УРСР у 1960–1970-х рр.
pdf
Діяльність органів держбезпеки по організації партизанського руху в Україні в початковий період Великої Вітчизняної війни
pdf
Незламний (до 75-річчя з дня народження Василя Стуса)
pdf
Документи радянських спецслужб як джерело у вивченні історії міст і сіл України 1920–1940-х років
pdf
Настрої та поведінка населення Києва у часи аварії на Чорнобильській АЕС
pdf
За кулісами стахановського руху
pdf
Завтра була війна, або Спецповідомлення Управління прикордонних військ НКВС УРСР про воєнні приготування Німеччини напередодні Великої вітчизняної війни
pdf
Іван Гончар: Будитель національної свідомості
pdf
«КДБ вважав би за доцільне …», або патріотична діяльність української еміграції у роки Другої світової війни
pdf
«Ми всіх ворогів народу зметемо з лиця землі, щоб не бруднили наш Радянський Союз…». Великий терор на Київщині в 1937–1938 рр.: механізм, діапазон, специфіка
pdf
Угорська революція 1956 року та протестний рух в Україні
pdf
Володимир Щербицький та дисиденти (за документами КДБ та ЦК КП України)
pdf
Спроби «українізації» Криму в другій половині 1950-х років
pdf
Життєві університети першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста
pdf
Політичні репресії на півдні України в часи «хрущовської відлиги»
pdf