Олександр Вікторович Лук'яненко

Stabat Mater
pdf
Філософія українського серця (збірка)
pdf
«Ліві» політичні партії на Полтавщині: 1991–2006 рр.
pdf
«Між роками 1917-1956 ми шагнули недалеко»: освітяни УРСР у дискусії щодо культу Сталіна
pdf
«Не пошкодуємо і самого життя!»: повоєнний розподіл випускників педінститутів УРСР
pdf
«Релігійні війни» освітян часів десталінізації як наступ на національну самоідетифікацію
pdf
«Свій свого, щоб і чужий боявся»: протистояння у середовищі науково-педагогічних працівників УРСР часів десталінізації
pdf
«Українською та іншими іноземними мовами не володію»: мовні проблеми освітян часів десталінізації
pdf
«Антипартійна група Маленкова, Кагановича, Молотова» у реакції полтавської освітянської еліти
pdf
«Без мами й тата й неубрана хата»: побут студентів педінститутів УРСР часів «відлиги»
pdf
«Десталінізація» свідомості полтавців на початку 1957 року: витоки та паралелі
pdf
«Доля відповідальності лежить на кожному з нас»: освітяни УРСР у боротьбі з культом Сталіна
pdf
«Досить корчити з себе вождів…»: освітяни УРСР у боротьбі з місцевими культами доби «відлиги»
pdf
Ставлення колективу Полтавського педагогічного інституту імені В.Г. Короленка до політики десталінізації 1956 року
pdf
Сталін проти КПРС: два культи на початку десталінізації
pdf
Сталін проти КПРС: формування та крах культів
pdf
Технології «аграризації» повсякденного світогляду освітян УРСР доби «відлиги»
pdf
Антизахідна істерія у карикатурах освітян УРСР повоєнного семиліття (1)
pdf
Антизахідна істерія у карикатурах освітян УРСР повоєнного семиліття (2)
pdf
Риси абсолюту у світогляді Анастасії
pdf
Родоцентризм та гармонізація українського світогляду
pdf
Родоцентрична педагогіка: історико-теоретичні розвідки
pdf
Родошанування в українській ведичній культурі: історична ретроспектива
pdf
Розважальне дозвілля студентів педагогічних інститутів УРСР доби «відлиги»
pdf
Свідомий вплив на підсвідомий вибір: реалії Полтавщини
pdf
Богошукання на зламі тисячоліть: морально-етичний рух «Дзвенячі кедри…»
pdf
Боротьба з «ворогами Компартії» на рівні Полтавського педінституту (початок 1957 р.)
pdf
Браковані олівці від Укрмузтресту та дрова за 300 кілометрів: матеріальні труднощі повоєнних педінститутів УРСР
pdf
Використання принципів староруського світогляду у творчій ініціативі учителя XXI ст.
pdf
Початок 1956 року: суперечності сприйняття Полтавським педінститутом поглиблення процесів десталінізації
pdf
Пошуки Бога: теорія та практика морально-етичного руху «Дзвенячі кедри...»
pdf
Право: на шляху з віртуального життя у реальність
pdf
Правова освіта молоді: гірка реальність української сучасності
pdf
Проблема «культу особи» директора в житті Полтавського педінституту на початку 1957 року
pdf
Проблеми втілення у життя рішень ХХ з'їзду очима колективу ПДПІ імені В.Г. Короленка
pdf
Псевдонаціональна свідомість та війна з «націоналістичними виродками» освітян повоєнних педінститутів УРСР
pdf
Реакція колективу Полтавського педінституту на доповіді М.С. Хрущова на ХХ з'їзді КПРС
pdf
Релігійна та релігієзнавча освіта Великобританії: тенденції початку ХХІ століття
pdf
Воля і творчість людини-роду у процесі усвідомлення життєвого призначення
pdf
Десталінізація 1956 року очима полтавської інтелігенції: проблематика дослідження
pdf
Джерела вивчення морально-етичного руху «Дзвенячі кедри…»
pdf
Дитина у навчально-виховній системі ведичної Русі
pdf
Освітяни Полтавщини: на межі сільської практики та господарської теорії (1956-1957 рр.)
pdf
Освячена школа чи освічена паства? (світоглядні засади організації навчання у Великобританії XIX століття)
pdf
Освячена школа чи освічена паства? [рис. 1]
doc
Падіння Жукова у світогляді педагогів доби «відлиги»
pdf
Перехрестя «мови» та «языка»: мовне питання у педінститутах УРСР часів «відлиги»
pdf
Перехрестя стилів та епох: культура, побут та стиль життя населення країн Європи та Америки кінця XIX — початку XX століть
pdf
Періодизація впливу аграрних реформ доби «відлиги» на повсякдення педінститутів УРСР
pdf
Періодизація впливу освітніх реформ на освітянське повсякдення доби «відлиги»
pdf
Періодизація розвитку мовного питання у вищій педагогічній школі часів «відлиги»
pdf
Підсумки роботи ХХ з’їзду КПРС: реакція членів парторганізації Полтавського педінституту
pdf
Побутові умови колективів педінститутів УРСР часів «відлиги»
pdf
Повернення фенікса: родоцентрична педагогіка
pdf
Повсякдення замкнених груп: проблеми архівної евристики, унікальності та спільності
pdf
Політехнізація вищої педагогічної школи доби «відлиги»
pdf
Політехнічні митарства повоєнної вищої педагогічної школи УРСР
pdf
Політичні партії на Полтавщині (1991-2006 рр.)
pdf
Полтавський педагогічний на шляху до аграрних перемог
pdf
Постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи та його наслідків» та кореляція суспільної свідомості працівників Полтавського педагогічного інституту
pdf
Доля світу у людських руках: практика сакралізації образу Сталіна на тлі перетворення природи СРСР
pdf
Доповідь Хрущова «Про культ особи та його наслідки» та настрої полтавської освітянської еліти
pdf
Еволюція політичної свідомі замкненої групи: нотатки до історичної розвідки
pdf
Екологічний стан навколишнього середовища та проблема переорієнтації людської свідомості
pdf
Елементи теїзму у вченні Анастасії-В.Мегре
pdf
Мовне питання у педінститутах УРСР часів «відлиги»: проблеми, межі та критерії
pdf
Мовне питання у середовищі освітян УРСР часів десталінізації
pdf
Молода революція
pdf
Морально-етичний рух «Дзвенячі кед-ри…»: практика втілення ідей
pdf
Мотивація повсякденної поведінки освітян УРСР доби «відлиги»
pdf
Музика й література у площині дозвілля педколективів УРСР часів десталінізації
pdf
Народження демократії: український варіант
pdf
Нове життя старих міфів: культотворення та культотворці середини ХХ століття
pdf
Нотатки до методики визначення коефіцієнту зміни політичної свідомості замкненої групи
pdf
Образ Сталіна у світогляді освітян УРСР на початку «відлиги»
pdf
Коротка харакетристика принципів ведичної педагогіки
pdf
КПРС проти Сталіна: культ проти культу
pdf
Криза образу Сталіна у світогляді освітян УРСР часів «відлиги»
pdf
Культурне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби «відлиги» (1)
pdf
Лаврентій Берія: героїзація та анафема у свідомості освітян
pdf
Маркери дослідження повсякдення освітян УРСР доби «відлиги»
pdf
Методологічні лабіринти дослідження освітянського повсякдення доби тоталітаризму
pdf
Методолого–теоретичні засади дослідження освітянського повсякдення доби «відлиги»
pdf
Між гнобленням та відродженням: українська мова у повоєнних педінститутах УРСР
pdf
Місце і роль учителя у навчально-виховному процесі Стародавньої Русі
pdf
Засоби масової інформації та електоральні уподобання Полтавського регіону (за матеріалами «Зорі Полтавщини» за 2004 рік)
pdf
Збереження духовного контакту у системі «учитель-учень» у контексті сучасних реформ освіти
pdf
Зв'язок із витоками роду в освіті
pdf
Злам педагогічних систем: втрачена обрядовість ведичних (дохристиянських) часів
pdf
Ідея бога в структурі світогляду прихильників руху «Дзвенячі кедри…»
pdf
Камені на шляху наукового поступу освітян повоєнних педінститутів УРСР
pdf
Категорії «бог» та «боги» у системі поглядів В.Мегре-Анастасії
pdf
Коловорот виборчих технологій: досвід Полтавщини
pdf
Комсомольськ-на-Дніпрі: коротка історія фестивального руху
pdf