Оскар Кольберґ

Chelmskie. Obraz etnograficzny. Tom I (пол.)
djvu
Chełmskie. Obraz etnograficzny. Tom II (пол.)
djvu
Dzieła wszystkie. Tom 35: Przemyskie (пол.)
pdf
Dzieła wszystkie. Tom 54: Ruś Karpacka: Obraz etnograficzny. Cz. І (пол.)
Dzieła wszystkie. Тom 47: Podole (пол.)
Lud. Tom XVII: Lubelskie. Cz. II (пол.)
Pokucie. Obraz etnograficzny. Тom І (пол.)
pdf
Pokucie. Obraz etnograficzny. Тom ІV (пол.)
pdf
Pokucie. Obraz etnograficzny. Тom ІІ (пол.)
pdf
Pokucie. Obraz etnograficzny. Тom ІІІ (пол.)
pdf