С. Яремчук

Психологічні основи педагогічного спілкування
папір