Сергій Горін

Архимандрити Жидичинського Миколаївського монастиря в 40-х рр. XVII сторіччя
pdf
Архімандрит Жидичинського миколаївського монастиря Никодим (Мокосій Шибинський) (1621-1626 рр.)
pdf
Волинські монастирі під патронатом князів Корецьких (до середини XVII століття)
pdf
Поширення унії серед чернецтва Луцько-Острозької єпархії (Перша половина XVII ст.)
pdf
Дерманський монастир Св. Трійці (до середини XVII ст.)
pdf
Острозький монастир Пресвятої Тройці (до середини ХVІІ століття)
pdf
Дубенські Вознесенський, Спасо-Преображенський і Хрестовоздвиженський монастирі (до середини XVII ст.)
pdf
Невідомі волинські монастирі XVI – першої половини XVII сторіччя
pdf
Мобільність ченців волинських монастирів у першій половині XVII ст.
pdf
Заповіти як джерело дослідження історії монастирів Волині XVI - першої половини XVII ст.
pdf
Маєткові конфлікти чернецтва у першій половині XVII ст. (на прикладах волинських монастирів)
pdf
Історія Чорненського Спасо-Преображенського монастиря
pdf
Монастирі Західної Волині (друга половина XV - перша половина XVII століть)
pdf djvu
Право подавання (на прикладах волинських монастирів XVI — першої половини XVII ст.)
djvu