Тарас Гончарук

Дем'ян Многогрішний
папір
Про роль нащадків української козацької старшини в історії Одеси кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
pdf
Про використання праці арештантів на будівництві Бульварних (Потьомкінських) сходів 1837-1842 рр. (за матеріалами Державного архіву Одеської області)
pdf
Оренбурзькі козаки на кордоні одеського порто-франко (1819 - 1820 рр.)
pdf
Кошторис вартості необхідних робіт на чумацьких шляхах, пов'язаних з торгівлею Одеси 1840 р., як історичне джерело
pdf
Будівлі османського Хаджибея (Одеси) 1760 – 1780-х рр.: за матеріалами опублікованих джерел та вітчизняної історіографії
pdf
Епідемія чуми на Півдні України 1812–1814 рр.: стан розробки теми
pdf
Деякі аспекти висвітлення боїв в Одесі кінця листопада – початку грудня 1917 р. на шпальтах місцевої преси (за матеріалами газет «Одесский листок» та «Одесские новости»)
pdf
Кілька розпоряджень М. С. Воронцова, що істотно вплинули на розбудову та благоустрій Одеси
pdf