Вадим Рубель

Нова історія Азії та Африки. Колоніальний Схід (кінець ХІХ ст. - друга третина ХХ ст.)
папір
Історія Середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія
папір
Середньовічна Японія на шляху військової диктатури: диктатура Тайра
pdf
Встановлення диктатури Тайра в Японії: політико-клановий аспект проблеми
pdf
До питання про причини поразки Селянської війни ІХ ст. в Китаї
pdf
Коріння й генезис стану (bushi) самураїв в середньовічній Японії
pdf
Історія середньовічного Сходу
pdf
Історія цивілізацій доколумбової Америки
pdf
Проблема етногенезу японського народу в сучасній японській історіографії
pdf
Політичний портрет Яматоського царя Бурецу: спроба критичного переосмислення
pdf