Валерій Власенко

«Не може бути українцем той, хто не самостійник». (Тема малої батьківщини в листуванні В.Филоновича із земляками)
pdf
Про заснування Сумської Олександрівської гімназії
pdf
Листування К. Мацієвича з С. Петлюрою 1920-1923 рр. як джерело з історії української еміграції у Румунії
pdf
Консервативно-гетьманське середовище міжвоєнної української еміграції в країнах Південно-Східної Європи (1918-1939 рр.)
pdf
«Переконаний в тому що правда вище всього» (Олександр Олесь і паризький тижневик «Тризуб»: листування)
pdf
«Тут повстали нові Карпатські Крути» (до біографії автора спогадів «Березневі дні Карпатської України» Василя Филоновича)
pdf
Сергій Тимошенко – архітектор і політик
pdf
Рецензія на: Винар Богдан. Економічний колоніялізм в Україні та інші праці
pdf
Рецензія на: Атаманенко Алла. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність
pdf
Голодомор 1932–1933 рр. на Сумщині
pdf
До біографії Кирила Юрійовича Арсеньєва – cумського воєводи 50-х років XVII ст.
pdf
До літературно-мемуарної творчості Костя Мацієвича
pdf
З історії організованого життя української політичної еміграції в Румунії у 1929–1932 рр. (за матеріалами Центрального державного архіву Болгарії)
pdf
З родини Бородаєвських
pdf
Корифей кооперативної справи (до 135-річчя від дня народження С.В. Бородаєвського)
pdf
Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до Болгарії
pdf