Віктор Барковський

Теорія ймовірностей та математична статистика
папір
Вища математика для економістів
папір