Владислав Грибовський

Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом. Український шлях до Чорного моря
папір
Соловецьке ув’язнення Петра Калнишевського документах Державного архіву Архангельської області
pdf
Використання російським урядом Війська Запорозького для відокремлення ногайських орд від Кримського ханства (1770-1771 рр.)
pdf
Риболовецькі промисли запорожців у Східному Приазов’ї
pdf
Протоколи допитів утікачів з ногайського полону в російському Азові у 1696 р. (за документами Державного архіву Воронізької області)
pdf
Г.-Ф. Міллер і ліквідація Запорозької Січі, або до питання про роль особистості історика в історії
pdf
Петро Калнишевський
djvu
Ногайські орди в системі державного управління Кримського ханства
pdf
Ногайські орди Північного Причорномор'я у XVIII – на початку XIX століття
pdf
Новий документ про уніфікацію старшинських рангів чорноморського козацтва відповідно до російських армійських чинів та її запорозькі прецеденти
pdf
Запорожці на Кубані
djvu
Землеробство і седентаризація в кочівницькому соціумі: випадок причорноморських ногайців
pdf
Історія вивчення та перспективи дослідження соловецького періоду життя Петра Калнишевського
pdf
Політична адміністрація Кримського ханства в Буджацькій орді у період між 1739 – 1769 рр.
pdf
Типологія татарських набігів у XVIII ст.
pdf
Ногайські орди у політичній системі Кримського ханства
pdf
Ногайці в структурі українського степового кордону XVI-XVIII ст.: економіко-географічний аспект
pdf
Нівеляція традиційних потестарних і егалітарних структур запорозького козацтва в останні десятиліття існування Січі
pdf
Запорозькі промисли у Східному Приазов'ї в 40 – 60-х роках XVIII століття
pdf
Кочівницькі імперії та полі тичнірепрезентації ногайців в «Історії Ногайської Орди» В.В. Трепавлова
pdf
Катеринославське масонство Карла Олея: несподіваний наслідок освітньої реформи Михайла Сперанського
pdf
До питання про генетичний зв'язок запорозького зимівника з економікою причорноморських номадів ХVI–ХVIII ст.
pdf
«Кочівницький феодалізм»: межі теорії і обмеження практики
pdf
Військова система Ногайської Орди та її реститути у причорноморських ногайців
pdf
Ногайское казачье войско (рос.)
pdf
Колективні та персональні нагороди запорозького козацтва російськими фалеристичними знаками
pdf
Козакування литовсько-руської знаті в XVI ст.: меритократичний інструмент задля аристократичного результату
pdf