Владислав Верстюк

Історія українського козацтва. У 2 томах. Том 2
папір
Українська революція в рефлексії міжвоєнної еміграційної історіографії
Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії
pdf
Українська Центральна Рада: документи і матеріали. Том 1
djvu
Українська Центральна Рада: документи і матеріали. Том 2
djvu
Антикомуністичний повстанський рух і диктатура пролетаріату: історія протистояння
Союз Ю. Пілсудського-С. Петлюри 1920 р. в сучасній українській історіографії
pdf
Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського
pdf
Політична боротьба за владу в Українській Народній Республіці в перші місяці її проголошення
pdf
Громадсько-політична діяльність М.П. Василенка
pdf
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 — листопад 1920 pp.: Документи і матеріали. Том 1
djvu
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 — листопад 1920 pp.: Документи і матеріали. Том 2
djvu
Образ України кінця ХІХ – початку ХХ століття в сучасній російській історіографії
pdf
Михайло Грушевський: політична публіцистика 1917 року
pdf
Концептуальні проблеми вивчення історії Української революції
pdf
Історія України
djvu
Українська революція: метафори, предмет, інтерпретація
pdf
Більшовизм у революційній публіцистиці Сергія Єфремова 1917–1920 рр.
pdf
Всеукраїнський національний конгрес в контексті періоду становлення Центральної Ради
pdf
Гетьманський режим у публіцистиці Сергія Єфремова
pdf
Соборність в українській суспільно-політичній думці та реальній політиці (до 100-річчя проголошення Акта злуки)
pdf
Склад і структура Української Центральної Ради
pdf
Донбас від Лютого до Жовтня 1917 року: регіональний вимір Української революції
pdf
Революційна влада і суспільство: механізми взаємовпливу та взаємодії
pdf
Михайло Грушевський – лідер та ідеолог Центральної Ради
pdf
Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918–1921)
pdf
Сергій Єфремов про Українську Державу (режим П. Скоропадського) на сторінках «Нової Ради»
pdf