Володимир Кривошея

«Білі плями» історії козацької старшини Гетьманщини
pdf
Українська козацька старшина (огляд літератури)
pdf
Українська козацька старшина Київського полку
pdf
Українська козацька старшина: абетка генеральної старшини (1648 – 1783 рр.)
pdf
Українська козацька старшина: Лохвицька сотня
pdf
Українська козацька старшина. Іван Черняк
pdf
Степан Мазепа і Білоцерківщина
pdf
Соборницькі ідеї в козацько–гетьманській державі (середина ХVІІ – кінця ХVІІІ ст.)
pdf
Б. Хмельницький і українська державна ідея
pdf
Родоводи казацької старшини (доба козацько-гетьманської держави)
pdf
Рецензія: Архіви Скоропадських - джерельний пошук
pdf
Вузлові протиріччя як передумови національної революції середини XVII ст.
pdf
Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк
pdf djvu
Генеалогія української шляхти (до питання інкорпорації української козацької старшини до складу російського дворянства)
pdf
Персональний склад старшини Брацлавського і Кальницького полків в період національної революції середини ХVІІ ст.
pdf
До питання циркуляції еліт в козацько – гетьманській державі
pdf
До причин Національно-визвольної війни середини XVII ст.
pdf
До тенденцій розвитку української політичної думки в ХVII – ХVIII ст.
pdf
Нащадки козацько-старшинських родів на фронтах революції та громадянської війни 1917 – 1920 років
pdf
Монастирські синодики як джерело до історії Запорозького козацтва
pdf
Московська політика в Україні та трансформація поглядів козацької старшини щодо гетьманської влади у середині XVII ст.
pdf
Історичні джерела персонального складу української козацької старшини Гетьманщини
pdf
Козацька еліта Гетьманщини
pdf
Козацька старшина в українському державотворенні середини XVII - кінця XVIII ст.
pdf
Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія
pdf djvu
Козацька старшина Гетьманщини. Уманський полк
pdf
Козацька старшина Гетьманщини. Чигиринський полк
pdf
Козацька старшина Канівського полку доби Національної революції середини ХVІІ ст.
pdf
Козацька старшина Кропивнянського полку доби Національної революції середини ХVІІ ст.
pdf
Козацька старшина Правобережжя (1665 р. – кінець ХVII ст.)
pdf
Козацька старшина як еліта Гетьманщини
pdf
Козацько-гетьманська держава на цивілізаційному фоні
pdf
До історії політичної думки ХVI – ХVIІ ст.
pdf
Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків
pdf
Генеалогія українського козацтва: Переяславський полк
pdf djvu
Рецензія на: В.М. Андрєєв. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого
pdf
Рецензія на: М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський. Держава і цивілізація в історії України
pdf
До питання родоводу Хмельницьких
djvu
Козацтво в історіографії і національній пам’яті
pdf
Козацька Україна крізь дзеркало французької історіографії
pdf
Козацькі втрати Чигиринського походу 1678 року
pdf