Володимир Мільчев

«Аби очистити Вкраїну так, як і раніше було»: універсали, маніфести та ордери як продукт і контрагенти гайдамаччини
pdf
«Военно-политическое обозрение турецкой границы» П. Рум'янцева як джерело з історії Південної України
pdf
«Напередодні»: підготовка до ліквідації Війська Запорозького Низового
pdf
Специфіка управління Запорозьким/Задунайським козацтвом з боку владних структур Кримського Ханства та Османської Імперії у XVIII ст.
pdf
Сербські граничари на півдні України у 1709-1734 роках як альтернатива Запорозькому козацтву
pdf
Болгарський народ у політиці Австрійської імперії наприкінці XVII – на початку XVIII століття: про причини початку переселення болгар на Україну
pdf
Джерела до історії запорозького козацтва в фонді «Славонська генералкоманда» Хорватського державного архіву
pdf
Огляд джерел до історії запорозького гайдамацтва XVIII століття в архівосховищах Польщі
pdf
Запорожці-засланці на Прісногорьківській укріпленій лінії в Сибіру 1770 року
pdf
Запорозьке гайдамацтво XVIII століття як традиційний здобичницький промисел козацтва
pdf
Запорозьке козацтво у підданстві Гіреїв (1709/1711-1734 рр.)
pdf
Запорозькі осередки в турецьких володіннях у перше десятиріччя по ліквідації Січі
pdf
Козацькі наративи XVIII століття як джерело дослідження соціальної історії Запорожжя
pdf
Конфігурація та устрій вольностей Війська запорозького низового за часів Нової Січі
pdf
Специфіка побудови формулярів актових документів XVIII ст. (на прикладі джерел з історії запорозького козацтва)
pdf
Соціальна історія запорозького козацтва в спадщині польських мемуаристів XVIII століття
pdf
Перше поселення болгар-колоністів в Україні: з історії виникнення Борщагівської колонії у 1765 р.
pdf
Матеріали фіскального, поліційного та церковного обліку, як джерело з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття
pdf
Запорозький гарнізон Новосергіївської фортеці: сторінка кампанії 1711 року
pdf
«Запорозькі клопоти» князя Г. Потьомкіна-Таврійського у світлі документів його похідної канцелярії (1783 – 1790 рр.)
pdf
Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII – XVIII ст. (джерелознавчий аналіз)
pdf
Болгарські переселенці на півдні України. 1724–1800 рр.
pdf
Болгарське населення Південної України у XVIII ст.
pdf
Нариси з історії запорозького козацтва XVIII століття (спроба історичної реконструкції на основі писемних джерел)
pdf
Матеріали до історії болгарського населення України XVIII століття
pdf
Запорожці на Військовому Кордоні Австрійської імперії 1785 – 1790 рр. (дослідження та матеріали)
pdf
Кордони Війська Запорозького та діяльність російсько-турецької межової комісії 1705 р.
pdf
Канцелярія Новосербського корпусу
pdf