бухгалтерський облік. аудит

Судово-бухгалтерська експертиза
Ірина Волкова
папір
Аудит
Антоніна Пшенична
папір
Бухгалтерський облік. Практикум
Анна блакиті
Наталя Ромашевська
папір
Бухгалтерський облік у бюджетних установах
Микола Михайлов
Марія Телегунь
Олена Славкова
папір
Судова бухгалтерія
Валентина Шарманская
Світлана Шарманская
Іван Головко
папір
Основи аудиту
Світлана Дерев'янко
Світлана Олійник
Наталія Кузик
Оксана Ганяйло
папір
Бухгалтерський облік у галузях економіки
Петро Атамас
папір
Судово-бухгалтерська експертиза
Любов Гуцаленко
Лариса Михальчишина
Валентина Сидорчук
Ірина Пентюк
папір
Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях
Е. Шара
О. Андрієнко
Л. Жідеева
папір
Бухгалтерський фінансовий та податковий облік
Е. Шара
О. Бідюк
І. Соколова-Гонтаренко
папір
Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російско-англійський словник
Юстина Верига
Валентина Іщенко
Тетяна Гладких
Антоніна Пшенична
Наталія Кулявець
папір
Английский язык для бухгалтеров
Ірина Жданова
М. Скворцова
папір
Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень. Теорія і практика
Тетяна Сльозко
папір
Все об учете и организации туристической деятельности
Тетяна Войтенко
Наталя Білова
Ірина Басова
Яна Кліженко
Наталя Дзюба
папір
Бухгалтерський облік у банках
О. Калініна
І. Волкова
папір
Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика
Наталя Верхоглядова
Варвара Шило
Світлана Ільїна
Валентина Кисла
папір
Організація бухгалтерського обліку
Юхим Чацкіс
папір
Аудит. Основи державного, незалежного, професійного ті внутрішнього аудиту
папір
Бухгалтерський облік. Нормативно-правові документи. Коментар
Юстина Верига
Галина Зима
папір
Бухгалтерський облік
Олександр Лишиленко
папір
Бухгалтерський облік
Ірина Садовська
папір
Основные принципы бухгалтерского учета (комплект из 2 книг)
Кеміта Д. Ларсон
Джон Дж. Уайлд
Барбара Чіаппетта
папір
Стандарти бухгалтерського обліку в Україні
Василь Лень
папір
Аудит. Шпаргалка для студента №73
Дмитро Петрашко
папір
Бухгалтерский финансовый учет. Стандарт третьего поколения
Алевтина Зонова
Ірина Бачурінская
Світлана Гарячих
папір
Бухгалтерский финансовый учет
папір
Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета
Олена Васіна
папір
Аудит
Марина Виноградова
Людмила Жідеева
папір
Звітність підприємства. Підручник
Юстина Верига
Микола Бондар
Марина Орищенко
Наталія Прохар
Людмила Лежненко
папір
Національне рахівництво
Руслан Моторин
Тетяна Моторина
папір
Облік у зарубіжних країнах / Accounting in Foreign Countries
Микола Бондар
Володимир Онищенко
Валентина Дубова
папір
Облікова політика підприємства
Юстина Верига
Вікторія Кулик
Юлія Ночовная
Світлана Іванюк
папір
План рахунків бухгалтерського обліку
папір
Смета. Проектирование. Строительство
Тетяна Машошина
папір
Практикум з фахових дисциплін спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" освітнього ступеня "Магістр"
папір
Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика
Василь Лень
папір
Теорія бухгалтерського обліку
папір
Аудит безопасности фирмы. Теория и практика
Володимир Ярочкин
Яна Бузанова
папір
Аудит: теория и практика: учебник для бакалавров + CD
Лариса Вороніна
папір
Налоговый учет. Учебное пособие
Зінаїда Кругляк
Марина Калінська
папір
Теория аудита
Ірина Калініна
Сергій Жминько
Ольга Швирева
Маргарита Сафонова
папір
Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отраслях производственной сферы. Учебное пособие
Олена Костюкова
папір
Основні засоби. Облік особливих операцій
Влада Карпова
Дмитро Ковальов
Андрій Василенко
Зоряна Куриляк
Ірина Назарбаєва
Віталій Прокопенко
Іван Чалий
Тетяна Шустваль
папір
Вибуття нерухомості
Наталя Лагно
папір
Аудит. Навчальний поcібник
Марія Виноградова
папір
Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві
Анна блакиті
папір
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
В. Плаксієнко
папір
Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Н. Гудзь
П. Денчук
Р. Романів
папір
Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення. Навчальний посібник
Ю. Кім
папір
Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні
К. Безверхий
папір
Інформаційні системи і технології в обліку
В. Сусіденко
папір
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
О. Сметанко
папір
Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект. Монографія
К. Безверхий
папір
Облік видів економічної діяльності. Підручник затверджений МОН України
Н. Гура
папір
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Юстина Верига
папір
Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу
папір
Організація обліку
М. Кужельний
папір
Фінансовий облік II
Е. Шара
папір
Бухгалтерские проводки. Альбом схем
Н. Кузьменко
папір
Выплаты наемным рабочим: особенности учета, расчета и налогообложения
Микола Кузьменко
папір
Единый налог. Особенности учета и отчетности
Микола Кузьменко
папір
Технічне забезпечення підприємства
Олександр Березін
Сергій Вахтин
Мар'яна Драгомирецька
папір
Процесуально-процедурні податкові режими: монографія
папір
Международные стандарты финансовой отчетности
Ольга Миколаєва
Тетяна Шишкова
папір
Облік у банку
Оксана Коренєва
Наталія Маслак
Наталія Слов'янська
папір
Облік і аудит. Термінологічний словник
Анатолій Загородній
Геннадій Вознюк
Галина Партін
папір
Аудит. Навчальний посібник
Микола Огійчук
Ірина Рагуліна
папір
Аудит. Навчальний посібник
К. Утенкова
папір
Аудит: організація і методика. Навчальний посібник
Микола Огійчук
І. Новіков
Ірина Рагуліна
папір
Ефективність використання оборотних засобів, їх облік та оцінка. Монографія
Микола Огійчук
папір
Контрольно-ревізійна діяльність. Навчальний посібник
Зінаїда Живко
І. Ревак
Михайло Живко
папір
Організація і методика аудиту. Навчальний посібник
Микола Огійчук
К. Утенкова
папір
Теорія бухгалтерського обліку. Підручник
Н. Ткаченко
папір
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами. Підручник
Микола Огійчук
папір
Финансово-хозяйственный контроль. Опорный конспект лекций по учебной дисциплине для иностранных студентов специальности 071 "Учет и налогообложение"
Юстина Верига
Анна Соболь
Наталія Сухачева
папір
Бухгалтерський облік
папір
Бухгалтерський облік. Підручник
Олександр Лишиленко
папір
Облік видів економічної діяльності. Підручник затверджений МОН України
Надія Гура
папір
Бухгалтерские проводки. Альбом схем
Микола Кузьменко
папір
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування
папір
Валютні операції. Порядок здійснення та обліку
папір
Финансовая математика. Теория процентов в задачах и упражнениях. Около 500 примеров и тренировочных задач
Аведік Саркісов
папір
Податкові процедури: правова природа і класифікація
Микола Кучерявенко
папір
Управління витратами
Н. Артамонова
М. Акулюшин
папір
Облік на підприємствах малого бізнесу
Тетяна Мельник
Надія Гура
папір
Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання
папір
Фінансовий облік. Частина 1
Наталія Позняківська
Юлія Довгалець
папір
КАСА та РРО. Надійний фундамент
папір
Витрачання пального. Нормування та списання
папір
Шини та акумулятори. Ресурс використання та облік заміни
папір
Бухгалтерський облік
Т. Мельник
папір
Управлінський облік
Сергій Голов
папір
Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність. Підручник
папір
Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах
Микола Михайлов
Марія Телегунь
Алла Кадацька
Олексій бараник
папір
Бухгалтерський облік
папір
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції
папір
Управлінський облік. Навчально-практичний посібник
Олександр Брадул
Віра Шепелюк
папір
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
папір
Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність
Андрій Дідик
Василь Лемішовскій
папір
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник
Б. Засадний
папір

Тут зібрано всі доступні книги на тему бухгалтерський облік. аудит, в електронному (txt, rtf, doc, pdf, fb2, epub, mobi, djvu) та паперовому форматі. Більшість можна скачати безкоштовно на комп'ютер, планшет, телефон або замовити з доставкою по Україні. Файли книжок можна читати на смартфоні (айфон, андроїд та інші) за допомогою різноманітних програм, вже встановлених виробником Вашого пристрою. Також існує багато додатків доступних для завантаження бесплатно.