Олександр Бондар

Microsoft SQL Server 2014
папір
Обов'язкове страхування
папір
Історична топографія Чернігова у XIV–XVIII ст.
djvu
Просторово-топографічна структура Чернігова XV–XVIII ст. у дослідженнях А.А. Карнабеда
pdf
План Прилуцької фортеці 1745 р. у альбомі Ф. Ласковського
pdf
Оборонні двори Києво-Печерської лаври на території Пакульської волості
pdf
Планувально-топографічна структура Дягови за доби Середньовіччя та модерного часу
pdf
Летописные погосты и Южная Русь в X веке (рос.)
pdf
Летописный Листвен в X-XVI вв. (рос.)
pdf
Муровані оборонні комплекси на території Чернігово-Сіверщини у ХVII–XVIII ст.
pdf