Олексій Вертій

Єгор Мовчан: спогади, статті, матеріали
pdf
Народні джерела творчості Івана Франка
pdf
«Образ душі народу…»: національна картина світу Василя Голобородька
doc
Триптих з історії європейсько-українських відносин
doc
«…В тайзі бунтує краса повстанська»
doc
«А й людиною якже не легко бути в наш час»
doc
«Готуй нових борців, Холодний Яре!»
doc
Сторінка із життя Олени Пчілки
pdf
Самоздійснення нації на природній основі
doc
Світоглядно-духовна та художньо-естетична своєрідність колядок і щедрівок українців румунської провінції Банат
doc
Вчення І. Франка про національну літературу і сучасне літературознавство
doc
Вчення Івана Франка про національну літературу і формування основоположних підстав сучасного українського літературознавства
doc
Пантелеймон Куліш і народна творчість. Статті та дослідження
djvu
Побутово-психологічна студія І.С. Нечуя-Левицького
doc
Погляди на релігію та церкву і життєва позиція Івана Франка
doc
Польсько-українські літературознавчі студії
pdf
Духовні виміри української національної ідеї
doc
Духовні джерела становлення національної літератури
doc
Етика Григорія Нудьги
doc
Народні джерела національної самобутності української літератури 70-90-х років XIX століття
doc
За законами Роду
doc
Лист Івана Рудченка до Олександра Пипіна
doc
Методика вивчення української літератури на сучасному етапі в основних ознаках і поняттях
doc
Іван Франко і національне самоусвідомлення українців
doc
Коли дослухатися голосу віків
doc
Уроки помаранчевої революції
doc
Розбудив українське єство
doc
«Ми мусимо навчитися чути себе українцями…». Франкознавчі студії
папір
"Ми мусимо навчитися чути себе українцями..." Франкознавчі студії
папір
"Ми мусимо навчитися чути себе українцями..." Франкознавчі студії
папір
"Ми мусимо навчитися чути себе українцями..." Франкознавчі студії
папір