Ферхад Туранли

Тюркські джерела до історії України
djvu
Стосунки України з Кримським ханством, Високою Портою та Річчю Посполитою
pdf
Архівний документ султана Ібрагіма про становище козаків та грошову реформу 40-х років XVII століття
pdf
Османський документ про дипломатичну діяльність гетьмана Петра Дорошенка
pdf
Літописні твори М. Сена'ї та Г. Султана як історичні джерела
djvu
Кримська війна у 1854-1856 роках: передісторія, дипломатія, документи
pdf
Лжетрояндовий кущ великовченості…: Відповідь на рецензію Олександра Галенка
pdf
«Східне питання»: причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 pp.) в турецькій історіографії
pdf
«Українське питання» в Карловецькому договорі (1699 p.): турецька ретроспекція
pdf
Тюрксько-османські писемні джерела та визначення їхнього авторства
pdf
Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами
pdf
Архівні документи до історії України: проблема методології і дослідження
pdf
Відомості з історії України періоду Прутської війни в османсько-турецьких архівних документах
pdf
Проблеми вивчення еволюції арабографічної тюрксько-османської писемності
pdf
Еволюція турецького письма в світлі розвитку літературної мови
pdf
Проблеми інтерпретації арабографічних тюркських текстів: методологічний погляд
pdf
Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)
pdf
Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст.
pdf
Військові походи та «козацьке питання» в турецько-польських мирних договорах XVII – початку XVIII ст.
pdf
Становлення літописних традицій і розвиток класичної турецької мови
pdf
До проблеми дослідження османсько-турецьких рукописних документів з історії України
pdf
Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів
pdf
Відомості з османсько-турецьких писемних джерел про Україну середини XVII століття
pdf
Посольство гетьмана Б. Хмельницького до Багчесараю за даними літопису Сена'ї
pdf
Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст.
pdf
Дипломатична діяльність українських гетьманів: чорноморський вектор
pdf
Джерела та особливості османської палеографії
pdf
Методологічні проблеми дослідження Османської історії
pdf
Кримськотатарські писемні пам'ятки як джерело з історії України козацької доби
pdf
Рукописні документи про чорноморський вектор дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького
pdf