Ігор Гирич

Київ в українській історії
папір
Магдебурзьке серце Києва
папір
Під захистом святого Володимира. Університет та його околиці
папір
Між наукою і політикою. Історіографічні студії про вчених-концептуалістів
папір
Київ: люди і будинки
папір
Михайло Грушевський. Конструктор української модерної нації
pdf fb2 epub mobi папір
Автобіографічний документ київського будівничого Степана Ковніра
pdf
В. Липинський і українська націонал-демократія (1900–1914): пошуки теоретичного компромісу з консервативною ідеологією
pdf
Рецензія на книги: Шаповал Ю. Михайло Грушевський; Новацький Р. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866–1934)
pdf
Рецензія на: Gancarz Bogdan. "My, szlachta ukraińska..." Zarys życia i działalności Wacława Lipińskiego. 1882–1914
pdf
Рецензія на: Журба О.І. Становлення української археографії та історіографічний процес другої половини XVIIІ–ХІХ ст.
pdf
Рецензія на: Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921–1930)
pdf
Рецензія на: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи
pdf
Публікації з історіографічної спадщини (1991 р.)
pdf
Публікації С. О. Єфремова в газеті «Нова Рада», 1917—1919 pp. (За архівним примірником з бібліотеки літературознавця)
pdf
Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті
pdf
Пріцак Омелян Осипович (1919–2006)
pdf
План Києва 1786 г. як історико-топографічне джерело
pdf
Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві)
pdf djvu
Знакова стаття Омеляна Пріцака
pdf
Листи українських соціал-демократів до Михайла Грушевського
pdf
Листування М. Грушевського до О. Грушевського
pdf
Із листування Сергія Єфремова і Михайла Грушевського
pdf
Історичні причини наших поразок і перемог
pdf
Історіософські та суспільствознавчі погляди В. Липинського в його політичній публіцистиці 1908–1914 років
pdf
Конфлікт між В. Липинським і Б. Ярошевським у тижневику «Przegląd Krajowy» (Листи В. Липинського до Б. Ярошевського (1910) та Б. Ярошевського до М. Грушевського (1914))
pdf
Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті (збірка)
pdf
Лікарю, вилікуйся сам!
pdf
Література і формування національної свідомості чільних діячів українського руху Наддніпрянщини (середина - кінець XIX ст.)
pdf
М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні наддніпрянського партикуляризму в 1906–1907 рр. (за матеріалами щоденника)
pdf
Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва
pdf
Околиці історичного Києва
папір
Рецензія на: Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар'ян Коці: Подарована колекція творів мистецтва ХVІІІ–ХХ століть.
pdf
Рецензія на: Музичко О. Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в Українському Причорномор'ї (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)
pdf
М. Грушевський і М. Василенко (До історії творчих взаємин)
pdf
Олександр Лотоцький і Михайло Грушевський. До історії співпраці на громадській ниві
pdf
Михайло Грушевський і справа перенесення його львівських інституцій до Києва в часах Першої російської революції
pdf
Концепт Люблінської унії в українській історіографії доби позитивізму: теоретичні міркування
pdf
Михайло Грушевський. Конструктор української модерної нації
pdf fb2 epub mobi папір