Юрій Диба

Літописні свідчення про заснування міста Володимира наприкінці Х століття: Володимир на Лузі чи Владімір на Клязьмі?
pdf
«Двовір'я» на Русі (архітектурно-археологічний погляд на проблеми Khazaro-Slavica)
pdf
«Словенська» та «Лехітська» групи слов’ян у переліках народів повісті временних літ й проблема початків Русі
pdf
«Словенська земля» літописних повідомлень про заснування Володимира: до волинського походження новгородських етногенетичних легенд
pdf
Novuogardia Калюси Малого - Новугородъ Ольги - Nemogardas Святослава - Новъгородъ Володимира (локалізація Новгорода X ст. у світлі історичної картографії)
pdf
Угорські чинники на політичній та культурній мапі Центральної Європи Х-ХІ ст.
pdf
Агіографічне джерело повідомлення ал-Мас'уді про споруди, вшановувані у слов'ян
pdf
Батьківщина Малковичів - «страна своя» преподобного Варлаама Печерського
pdf
Батьківщина святого Володимира: Волинська земля у подіях Х століття (Міждисциплінарні нариси ранньої історії Руси-України)
pdf
Географія початкової русі за східними джерелами
pdf
Джерела до ранньої історії Волинської єпархії
pdf
Новгород на Волхові ІХ-Х ст. як історіографічний міф
pdf
На сторожі "претензій історичної науки Російської Федерації"? Не посягаючи на славу Зоїла... Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать Х–XV вв. – 2016. – 227 с.
pdf
Міста та оборонні споруди в мініатюрах Радзивилівського літопису
pdf
Літописне Будятино (про місце народження князя Володимира Святославовича та розташування найдавнішої церкви Пресвятої Богородиці)
pdf
Корсунські «капища» Володимира Святославовича
pdf