Микола Володимирович Горбатюк

Створення та початковий етап діяльності Українського центрального комітету (УЦК) у Польщі (квітень 1921 – січень 1922 рр.)
pdf
Нереалізований проект рееміграції німців-колоністів з Німеччини в УСРР у 1921–1922 рр.
pdf
Листи Андрія Ніковського до Симона Петлюри (1920–1921 рр.)
pdf
The Central Bureau of Refugees from Ukraine in Tarnów and its Affiliates: Origin, Structure, Activities (1920–1922) (англ.)
pdf
Громадсько-політична діяльність А. Ніковського: історіографія проблеми
pdf
Оцінка російської агресії в Криму та на Донбасі аналітиками й експертами Республіки Білорусь
pdf
Діяльність НДП як «партії влади» у контексті формування регіонального політичного режиму (на прикладі Вінницької області)
pdf
Діяльність архівних установ Донецької області в умовах російсько-української війни у 2014-2017 рр.
pdf
Документи про консульську діяльність дипломатичного представництва УСРР у Німеччині
pdf
Експертне середовище Республіки Молдова про сучасні виклики та інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі
pdf
Експертне середовище Білорусі про сучасні виклики та інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі
pdf
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
pdf
Андрій Ніковський – редактор газети «Нова рада»
pdf
Андрій Ніковський як активний діяч українського товариства «Просвіта» та Українського клубу в Одесі (1906–1912 рр.)
pdf
Аналіз емпіричної бази дослідження регіональних політичних еліт Вінниччини
pdf
Взаємини Андрія Ніковського з Петром Стебницьким
pdf
А. Ніковський і Другий Зимовий похід армії УНР
pdf
Вплив нелегальних політичних акторів на політичну ситуацію у Автономній республіці Крим
pdf
Громадсько-політична діяльність Андрія Ніковського (1885–1942 рр.)
pdf
Децентралізація і регіональні політичні еліти (на прикладі Вінницької області)
pdf
Діяльність А. Ніковського на посаді міністра закордонних справ УНР в уряді В. Прокоповича (26 травня–14 жовтня 1920 р.)
pdf
Документи до біографії А. Ніковського, що зберігаються у державних архівах України
pdf
Популізм у діяльності регіональних політичних еліт (на прикладі Вінниччини)
pdf
Політична еліта Вінниці на шляху до утвердження європейських цінностей
pdf
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (1991–2013)
pdf
Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення влади на місцевому рівні
pdf
Обіжники НКЗС УСРР як джерело для дослідження історії української дипломатії 1920–1923 рр.
pdf
Одеський період життя і діяльності Андрія Ніковського: документи до біографії
pdf
Листи Андрія Ніковського до Миколи Аркаса як джерело до вивчення історії Одеської і Миколаївської «Просвіт»
pdf
Громадсько-політична діяльність А. Ніковського у роки Першої світової війни
pdf
Іван Франко та Леся Українка у літературі, громадських справах і у буденному житті
pdf
Листи Михайла Левицького до Християна Раковського як джерело для вивчення історії діяльності дипломатичного представництва УСРР у Чехословаччині та українсько-чехословацьких відносин у 1921 році
pdf