Наталія Саєнко

Історична демографія і самоврядування Батурина у XVII–XVIII ст.
doc