Степан Макарчук

Джерелознавство історії України
папір
Українська Республіка галичан. Нариси про ЗУНР
fb2 djvu
Галицький українець XX століття (до 80-річчя з дня народження професора Юрія Гошка)
pdf
Галичина: Етнічна історія. Тематичний збірник статей
pdf
Писемні джерела з історії України
pdf
Державотворчі, національні і соціальні спектри політики Б. Хмельницького
Нищення населення на Волині в часи війни (1941-1945)
pdf
Москвофільство: витоки та еволюція (середина XIX ст. – 1914 р.)
pdf
Західна Волинь у 20–30-х роках XX ст. (етносоціальні та політичні відносини в краї)
pdf
Зміни в етносоціальній структурі населення Львова в першій половині XX століття
pdf
Етнічна історія України
pdf
Етнографія України
djvu
Історико-етнографічні райони України
pdf
Тарас Шевченко – натхненник визвольної боротьби волинських українців у роки німецької окупації
pdf
Питання українізації православної церкви в громадсько-політичному житті Волині у 20-х роках ХХ ст.
pdf
Етнографи українського державного Музею етнографії та художнього промислу у Львові: 1959–1965 рр. (спогади, архівні матеріали)
pdf
Етнографічні райони України: до історіографії дослідження
pdf
ЗУНР: історичний досвід національного державотворення і сучасність
pdf
Історичні неписемні джерела
pdf
Етнографія українців
pdf
Радянські методи боротьби з ОУН і УПА. 1944–1945 рр.
pdf