Тарас Чухліб

Донеччина та Луганщина - козацькі землі України (XVI-XVIII ст.)
папір
Український відгомін битви європейської коаліції з Османами під Віднем 1683 р.
pdf
Український гетьманат: проблеми міжнародного утвердження
djvu
Мінлива доля української Стародубщини у ХХ столітті
pdf
Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 1500-1700-х років
папір
Козаки і монархи
djvu
Мечом и оралом. Донбасс - древняя земля Украины
папір
«Отчизна наша Україна», «природні українські діти», «українська земля»: патріотична лексика гетьмана П. Дорошенка
pdf
Поняття «Україна», «Український», «отчизна», «народ» в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1666–1672 рр.)
pdf
Іван Мазепа як полководець: військові походи до Хаджибею, Північного Причорномор'я та Криму у 1687 – 1699 рр.
pdf
«Усі жителі української породи…»: мовна та свідомісна еволюція поняття «народ» у Війську Запорозькому (друга половина XVII ст.)
pdf
Поняття «Україна» та «Українний» в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1649–1659 рр.)
pdf
Поняття «Україна», «українські козаки», «український народ» в положеннях Андрусівського перемир'я та міжнародній офіційній документації 1667-го року
pdf
Еволюція поняття «Україна» в офіційному тезаурусі Великого Князівства Литовського, Корони Польської, Московського царства та Війська Запорозького (1490-ті - 1640-ві рр.)
doc
Самійло Іванович (Самусь) – полковник та наказний гетьман правобережної частини Українського гетьманату
pdf
Про місце і роль О. Суворова в українській історії
pdf
Назви «Україна» та «Українний» в офіційному тезаурусі держав Східної Європи та Малої Азії: діахронно-семантичний аналіз (1490-ті рр. — середина XVII ст.)
pdf
«Людина меча»: просопографічний портрет учасників Віденської кампанії 1683 р. з української сторони
pdf
Спроби протекції Криму над Україною (1660 – поч. 1680-х рр.)
pdf
Поширення назви «Україна» в офіційному дискурсі Речі Посполитої як один із наслідків Люблінської унії 1569 р.
pdf
Між Європою та Московією: «ідейна війна» українських козаків проти російської тиранії
pdf
Микитинська Січ (1639–1652 рр.)
pdf