Віктор Довгань

Європейський парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу
папір