кримінальне та кримінально-процесуальне право

Компроміс на досудовому слідстві. Криміналістичний аспект
Володимир Кузьмічов
Євген Курта
папір
Кримінально-процесуальний кодекс України. Станом на 10.11.11.
папір
Кримінальний процес України. Практикум
Валеріан Молдован
Руслан Кацавец
папір
Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах
Ігор Козьяков
Неля Лисова
папір
Кримінальне право України. Загальна частина
Станіслав Селецький
папір
Криміналістика. Навчальний посібник для підготовки до іспитів
папір
Кримінальне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів
папір
Кримінальне процесуальне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів
папір
Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України
Назар Федорчук
Василь Нор
папір
Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах
папір
Кримінальне право України. Особлива частина
Станіслав Селецький
папір
Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України
Юлія Кухарук
папір
Криміналістика
В. Сабадаш
папір
Криміналістика
Антон Шеремет
папір
Кримінальний процес України
Ірина Басиста
Володимир Галаган
Жанна Удовенко
папір
Криміналістика. Питання і відповіді
Андрій Кофанов
Олег Кобилянський
Ярослав Кузьмичов
Жанна Удовенко
Сергій Хільченко
папір
Кримінальне право України. Загальна частина
Роман Вереша
папір
Кримінальний процес
Андрій Молдаван
папір
Кримінальне право України. Питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів
Віталій Кузнєцов
Володимир Савченко
папір
Кримінальний процес України
Андрій Молдаван
Сергій Мельник
папір
Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства (+ CD-ROM)
Теодор Грінберг
Лінда Семюель
Вінгейт Грант
Ларісса Грей
папір
Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні
папір
Психологія судового розгляду кримінальних справ
Михайло Костицький
В. Марчак
О. Черновский
папір
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
папір
Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян
папір
Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи
Андрій Молдован
Руслан Кацавец
папір
Иллюстрированный Уголовный кодекс Российской Федерации
папір
Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства України
Л. Удалова
С. Патюк
папір
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник кримінально-процесуальних відносин
Л. Удалова
О. Супрунова
папір
Кримінальне процесуальне право України. Навчальний посібник
папір
Кримінально-виконавче право. Шпаргалка для студента №65
папір
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України станом на 1 серпня 2016 р.
О. Мотлях
Н. Малярчук
Ю. Корнєєв
папір
Кримінальне право України
Л. Дадерко
папір
Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини. У схематичних діаграмах
Андрій Савченко
Юлія Шуляк
папір
Очищення влади (люстрація). Запобігання і протидія корупції
папір
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Станом на 14 липня 2016 р.
Анатолій Григоренко
Я. Васильчук
Л. Гарбовський
папір
Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період
Олена Бусол
папір
Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх
Єгор Назимко
папір
Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування
Володимир Галаган
Жанна Удовенко
О. Калачова
С. Клочуряк
папір
Заходи забезпечення кримінального провадження. Зразки та бланки процесуальних документів. Практичний посібник-коментар
папір
Кримінальний процес. Особлива частина. Альбом схем
Лариса Удалова
Дмитро Савицький
Никифор Карпов
Василь Топчій
папір
Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні в питаннях та відповідях
Лариса Удалова
Дмитро Письменний
О. Омельченко
папір
Притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення
Анна Ганова
Іван Присяжнюк
Микола Туркот
папір
Проведення допиту у кримінальному провадженні. Відповідальність за неприбуття на допит, відмову від давання показань, давання завідомо неправдивого показання. Зразки та бланки процесуальних документів
папір
Теорія судових доказів в питаннях та відповідях
Лариса Удалова
Дмитро Письменний
Юрій Азаров
папір
Функція судового контролю у кримінальному процесі
Лариса Удалова
Вікторія Рожнова
Дмитро Савицький
Тетяна Ільєва
папір
Співучасть у злочині. Науково-практичний посібник
Р. Вереша
папір
Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні
Олександр Осауленко
Артем Самодін
папір
Військові адміністративні правопорушення. Військові кримінальні правопорушення (злочини). Законодавс
А. Григоренко
папір
Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
папір
Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях)
папір
Кримінальне процесуальне право України. Посібник
Олег Баулін
папір
Кримінальне право України. Посібник
Олег Баулін
папір
Особенности причинной связи в составах преступлений, совершаемых путем бездействия
Анна Кошелева
папір
Казуистика. Сборник судебных случаев для практических занятий по уголовному праву
Микола Сергіївський
папір
Иностранные системы освободительного испытания преступников
Петро Пусторослев
папір
Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика)
А. Савченко
папір
Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в державній кримінально-виконавчій службі України
Оксана Бондарчук
папір
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України станом на 15.01.2017
О. Мотлях
Н. Малярчук
Ю. Корнєєв
папір
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Станом на 15.01.2017 р.
Анатолій Григоренко
Я. Васильчук
Л. Гарбовський
папір
Оскарження судових рішень і ухвал в системі кримінального судочинства України
папір
Движение уголовного процесса. Практические примеры
Мойсей Гольдштейн
папір
Кримінально-виконавчий кодекс України
папір
Кримінальне право України
Роман Вереша
папір
Кримінальний процес: Україна, ФРН, США. Навчальний посібник
Андрій Молдован
Т. Садова
папір
Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів
папір
Кримінальне право. Особлива частина. Альбом схем
папір
Випадок та помилка у кримінальному праві. Науково-практичний посібник
Роман Вереша
папір
Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Монографія
М. Зеленська
папір
Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика. Монографія
І. Черниченко
папір
Клопотання у кримінальному процесі України: законодавче регулювання. Монографія
О. Єні
папір
Кримінальне право України (Х - початок ХХІ століття). Монографія. У 2-х томах
М. Колос
папір
Кримінальне право України. Загальна частина. Альбом схем
папір
Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник
Роман Вереша
папір
Кримінальний процес України, Республіки Польщі та ФРН: порівняльний аналіз. Навчальний посібник
В. Басай
В. Савченко
Т. Садова
папір
Кримінальний процес України. Загальна частина. Підручник
Володимир Тертишник
папір
Кримінальний процес України. Особлива частина. Підручник
Володимир Тертишник
папір
Кримінальний процес України. Підручник
Володимир Тертишник
папір
Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи. Навчальний посібник
Валеріан Молдован
Андрій Молдован
Руслан Кацавец
папір
Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія і практика. Монографія
О. Кучинська
С. Толокольніков
папір
Практикум з кримінального процесу України. Навчальний посібник
папір
Розслідування окремих видів злочинів. Навчальний посібник
папір
Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика. Монографія
В. Гринюк
папір
Кримінальний процесуальний кодекс України. Станом на 15 липня 2017 року
папір
Кримінальний кодекс України. Станом на 15 липня 2017 року
папір
Кримінально-виконавчий кодекс України. Станом на 15 липня 2017 року
папір
Військові адміністративні правопорушення. Військові кримінальні правопорушення (злочини). Законодавс
Анатолій Григоренко
папір
Кримінальний кодекс України. Станом на 5.09.2017 р.
папір
Кримінально-виконавчий кодекс України. Станом на 5.09.2017 р.
папір
Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному провадженні з коментарями. Станом на 14 липня 2017 року
папір
Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012)
Ярослав Зейкан
Сергій Сафулько
папір
Судові рішення Верховного суду України 2016-2017 рр. у справах кримінальної юрисдикції
папір
Кримінальний кодекс України. Станом на 12.02.2018 р.
папір
Кримінально-виконавчий кодекс України. Станом на 12.02.2018 р.
папір
Кримінальний кодекс України
папір
Запобіжна діяльність прокуратури у сфері боротьби зі злочинами. Теорія і практика
папір
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 20 січня 2018 року
Юрій Дьомін
Наталя Онищенко
Сергій Петков
Володимир Мацюк
Михайло Лошицький
Костянтин Бабкін
Володимир Пахомов
Дмитро Журавльов
Анатолій Григоренко
Людмила Григоренко
Олександр Олійник
Сергій Чернявський
Микола Григор'єв
Сергій Короїд
Василь Стратонов
Юрій Буглак
Валентин Галунько
Сергій Прилипко
Катерина Чижмарь
Максим Хомишин
Сергій балах
Олексій Дрозд
Микола Клемпарскій
Ярослав Лазур
Юрій Чижмарь
Сергій Шкляр
Людмила Головченко
Валентина Дрозд
Юрій Соловей
Руслан Степанюк
папір
Кримінальна психологія: Навчальний посібник
Р. Кацавець
папір
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України
папір
Кримінальне право України. Загальна частина. У 3-х томах. Том 1. Загальні засади
Павло Берзін
папір

Тут зібрано всі доступні книги на тему кримінальне та кримінально-процесуальне право, в електронному (txt, rtf, doc, pdf, fb2, epub, mobi, djvu) та паперовому форматі. Більшість можна скачати безкоштовно на комп'ютер, планшет, телефон або замовити з доставкою по Україні. Файли книжок можна читати на смартфоні (айфон, андроїд та інші) за допомогою різноманітних програм, вже встановлених виробником Вашого пристрою. Також існує багато додатків доступних для завантаження бесплатно.