Іван Монолатій

«Viribus unitis». Інституціоналізація політичної системи Австро-Угорщини: вимушені ініціативи й напівдекларації
pdf
«Прощання з віденством»: кінець Дунайської монархії і проголошення ЗУНР
pdf
«Український джентельмен західньо-европейського покрою і жидівської національности»: штрихи до етнополітичного портрета видавця Якова Оренштайна
pdf
Австрійська колонізаторська політика в Галичині (кінець XVIII – середина ХІХ ст.)
doc
Австро-Німецька колонізація Галичини кінця XVIII – другої половини ХІХ століть: напрямки, тенденції, підсумки
rtf
Видавець Яків Оренштайн і проблема міжнаціональних відносин у Галичині
doc
Галицькі німці в роки великої війни (1914-1918 рр): етнонаціональний та етноконфесійні виміри
doc
Галичина та галицькі українці у «Спогадах» Павла Скоропадського: ідейні орієнтації та національні пріоритети
pdf
Громадянське рівноправ'я в обмін на етнічне самозречення: інтеґрація євреїв Галичини в Габсбурзьку державу
pdf
Джерела до вивчення інституціоналізації та взаємодії етнічних політичних акторів в Австро-Угорщині
pdf
Єврейський дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери (кінець XIX – початок XX ст.)
pdf
Національні вимоги як дзеркало поступок імперської партії. Випадок українців у революційній Росії
pdf
З історії українського театру на Покутті в 1918-1919 рр.
doc
Західноукраїнське місто як епіцентр протистояння «іншостей» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
pdf
Історичні гуртки в Коломийській українській гімназії
doc
Історичні міфи етнічних акторів: місце й роль на регіональній шахівниці Галичини
pdf
Івано-Франківська станиця Галицького братства колишніх вояків 1-ї Української дивізії (1 У. Д. "Галичина") Української Національної Армії
папір
Свято стрілецької дивізії Галичина у Станиславові 11 липня 1943 р.
папір
Станиславів у часи Західно-Української Народної Республіки
папір
Стаиславів і голодомор 1932-1933 рр.
папір
Станиславів і Український легіон
папір
Місто без властивостей
папір
Кореспонденція Якова Оренштайна 1920–1930-x років до інституцій Другої Речі Посполитої та Німецького Райху як джерело до біографії видавця
pdf
Разом, але майже окремо: взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр.
djvu
Особливості міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіоні в Модерну добу
djvu
Вічний Жид з Коломиї. "Українець" Мойсеєвого визнання Яків Саулович Оренштайн
папір
Перша республіка. Коломия в часи ЗУНР
папір
Вічний Жид з Коломиї. "Українець" Мойсеєвого визнання Яків Саулович Оренштайн
папір
Вічний Жид з Коломиї. "Українець" Мойсеєвого визнання Яків Саулович Оренштайн
папір
Німці Галичини у міжвоєнний період: джерела та історіографія
pdf
«Все стало нашим»: міжетнічні взаємини в Коломиї за першої радянської окупації (1939–1941 рр.)
pdf
Institutionalization and interactions of ethnic political actors in Austria-Hungary (by the example of Galicia and Bukovina) (англ.)
pdf
Суб’єкти партійно-політичного представництва євреїв західноукраїнських земель у транзитивний період
pdf
Етнонаціональні спільноти Галичини (1867–1914 рр.): теоретико-методологічні засади історико-етнологічного дослідження
pdf
Претензії до «чужих» як фактор врегулювання інтересів етнонацій західноукраїнських земель у транзитивний період
pdf
Політичні актори українців підавстрійських Галичини й Буковини: формалізація політичної участі
pdf
Зв’язки німецького населення Галичини з національно-культурними організаціями Веймарської республіки (1918–1921 рр.)
pdf