Тарас Чухліб

Іван Мазепа
папір
Історія козацтва. Держава-Військо-Битви
папір
Гетьмани України - Русі
папір
Відень 1683. Україна-Русь у битві за "Золоте яблуко" Європи
папір
Україна крізь віки. Том 8. Гетьманська Україна
папір
Українське козацтво. Золоті сторінки історії
папір
Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року
папір
Секрети українського полівасалітету. Хмельницький - Дорошенко - Мазепа
папір
Історія українського козацтва. У 2 томах. Том 1
папір
Історія українського козацтва. У 2 томах. Том 2
папір
Гетьмани України. Війна, політика, кохання
папір
«Гайдамаччина» в Речі Посполитій XVIIІ ст. (причини повстанського руху в світлі джерел з українського табору)
pdf
«Їхав козак за Дунай...»: похід українського козацтва до Угорщини і Словаччини у 1683 р.
pdf
«Колективна біографія» генералітету Російської імперії українського походження
pdf
«Руїна» Гетьманщини чи боротьба за утвердження Української козацької держави? (Спроба започаткувати наукову дискусію щодо одного історичного терміну)
pdf
«Цісар Турецький дозволяє Козацькому Війську та його державі плавати по Чорному морю…»: політичні відносини українських гетьманів з султаном Мегмедом ІV Авджи
pdf
Українське гетьманство у війні європейської Священної Ліги з Османською імперією 1684-1699 рр.
…Нехай тільки настане у Війську Запорозькому щирість та зичливість до короля: з історії політичних відносин між Польщею та Україною (1660-ті – перша половина 1670-х рр.)
pdf
539 листів гетьмана Івана Мазепи в опрацюванні історика В’ячеслава Станіславського [Рецензія]
pdf
Українська булава та Шведська корона: Карл Х Густав, Богдан Хмельницький, Іван Виговський (1654 - 1658 рр.)
doc
Україна та Польща під час правління короля Яна III Собеського: пошуки втраченого миру
pdf
Україна у переговорах Стамбула з Варшавою і Москвою за посередництва господаря Молдавського князівства (1676 – 1681 рр.)
pdf
Територія та кордони правобережного Українського гетьманату
pdf
Соратники Богдана Хмельницького: військово-політична діяльність Євстафія Гоголя (1648—1679 рр.)
Богдан Хмельницький очима сучасників
pdf
Русин з Литви - польський комісар Війська Запорозького (С. Друшкевич: 1621 - 1699)
doc
Рец.: «Війна і мир» гетьмана Богдана Хмельницького в прочитанні історика Ярослава Федорука
pdf
Рец.: Т.Ґ.Таїрова-Яковлева. Іван Мазепа й Російська імперія. Історія «зради»
pdf
Відновлення гетьманського устрою - основа існування Української держави в ХХІ ст.
pdf
Відповідь Українського гетьманату на російсько-польські домовленості в Андрусові 1667 р.
pdf
Проект «козацького князівства» – історична альтернатива політичного устрою Гетьманщини?
pdf
Гадяцька угода та ідея її відновлення в українсько-польських відносинах другої половини XVII ст. (до 350-річчя укладання)
pdf
Гадяч – гетьманська резиденція Івана Брюховецького у 1663 – 1668 роках
pdf
Гадяч 1658 року та ідея його відновлення в українсько-польських стосунках (1660-ті - початок 1680-х рр.)
pdf
Правобережна Україна в міжнародних договорах у другій половині XVII - на початку XVIII ст.
Гетьман П. Суховієнко (Суховій) у союзі з Кримським ханством проти Польщі і Росії
Гетьман С. Куницький у боротьбі Правобережної України та Речі Посполитої проти Османської імперії (1683-84 рр.)
pdf
Гетьман Юрій Хмельницький та його наступники у турецьких планах завоювання Центрально-Східної Європи (1676-1699 рр.)
pdf
Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648 - 1714 рр.
doc pdf fb2 djvu
Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713)
doc fb2 djvu
Гетьманування Петра Дорошенка: причини «вірності» та «зради» королю, султану й царю (1665-1676 pp.)
pdf
Пилип Орлик
pdf djvu
Джерела до політичної історії Правобережної України останньої чверті XVII ст. в архівосховищах Польщі
Передісторія Олешківської Січі: політичні причини переходу запорожців під зверхність Кримського ханства (1709 – 1711 рр.)
pdf
Переяславська угода 1654 р. у контексті міжнародного утвердження ранньомодерної Української держави: причини, укладення, наслідки
pdf
Організація дипломатичної служби Української козацької держави в середині XVII ст.
Особливості зовнішньої політики І. Самойловича та проблема міжнародного становища українського гетьманату в 1672-1686 рр.
pdf
Особливості турецької політики гетьмана Б. Хмельницького
pdf
Документи про фінансування козацьких полків Річчю Посполитою та Ватиканом у 80–90-х роках XVII століття
pdf
Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (XVI–XVIII ст.)
pdf
Нова книга російського історика про гетьмана Мазепу (Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и Российская империя. История «предательства»)
pdf
Є. Гоголь - полковник Війська Запорозького та наказний гетьман Правобережної України
pdf
Наказний гетьман Правобережної України Григорій Іванович (Гришко) та формування антитурецьких планів «Священної ліги» (1689 - 1692)
pdf
Між Європою та Московією: "ідейна війна" українських козаків проти російської тиранії
pdf
Зимовий похід 1683/1684 рр. українського козацтва проти Османів до причорноморського Степу
pdf
Львівський єпископ Йосиф Шумлянський - військовий діяч та дипломат Корони Польської (60-ті роки XVII - початок XVIII ст.)
pdf
Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції
pdf
Мазепинська Україна у Північній війні 1700-1721 рр.: особливості міжнародного становища та зміни політико-правового статусу
pdf
Іван Мазепа
doc
Іван Мазепа: до дискусії про розкриття проблеми «вірності» і «зради» українського гетьмана в російській офіційній традиції та історіографії
pdf
Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року
pdf
Ідея відмови кошового отамана Запорозької Січі К. Гордієнка від протекції Москви в умовах північної війни 1700 – 1721 рр.
pdf
Кучюк-Кайнарджийський мир 1774 р.: український рахунок
doc
Козаки і монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648-1721 рр.
doc pdf fb2
Козаки та Яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 років
djvu
Козацтво Правобережної України в міжнародних відносинах під час Північної війни 1700–1721 рр.
pdf
Козацтво Правобережної України у політичних планах королівського уряду Речі Посполитої (1675–1702 рр.)
pdf
Козацтво та шляхта з України-Русі у Віденській битві 1683 року
pdf
Козацьке коріння Миколи Гоголя
pdf djvu
Козацький пращур Миколи Гоголя: гетьман від імені короля Речі Посполитої Євстафій Гоголь
pdf
Козацький устрій Правобережної України (остання чверть ХVІІ ст.)
pdf
Історик, любов і війна
doc
Гетьманська Україна. 1676-1764 рр.
папір