Володимир Маслійчук

Історія українського козацтва. У 2 томах. Том 1
папір
Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом. Український шлях до Чорного моря
папір
«Полтавські невдачі». Спроби створення світського навчального закладу в Полтаві (кін. XVIII ст. – 1806 р.)
pdf
Ставлення до жінки в Острогозькій провінції 60-х –70‑х років ХVІІІ століття (за матеріалами фонду 1807 Центрального державного історичного архіву України в місті Києві)
pdf
Слобідська Україна
djvu
Розправа над військовополоненими-мусульманами у валках 1812 р.: видимі та приховані механізми конфлікту початку ХІХ ст.
pdf
Пропозиція Михайла Маркова щодо викладання історії 1803 р.
pdf
Вік дорослішання: початок повної кримінальної відповідальності в Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст.
pdf
Віктор Барвінський, історик Гетьманщини
pdf
Прагнення “шляхетськості” козацької старшини Слобожанщини (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.)
pdf
Поиски неиспользованных возможностей (рос.)
pdf
Девіантна поведінка жінки на Слобожанщині в 80-90-х рр. ХVІІІ ст. (за матеріалами повітових судів Харківського намісництва)
pdf
Палійство на Лівобережній і Слобідській Україні наприкінці XVIII ст.
pdf
До історії родинної конфліктності. Насильство у родині на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст.
pdf
До питання про дитячу та підліткову працю на Лівобережній та Слобідській Україні в другій половині XVIII ст.
pdf
Марксистські схеми української історії: Матвій Яворський, Володимир Сухино-Хоменко, Микола Горбань
pdf
Ілля Іванович Квітка – малознаний історик кінця XVIII – початку XIX століття
pdf
«Друга Малоросійська колегія» та освітні ініціативи 1765–1780 рр.
pdf
Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст.
pdf
До передісторії Харківського університету. Федір Кудрицький – освітній діяч кінця XVIII – початку ХІХ ст.
pdf
Підлітковий злочин у Харкові (80–90-ті рр. XVIII cт.)
pdf
Культурно-освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII – початку ХІХ ст.
pdf
Максим Трохимович Горленський – перший директор харківських додаткових класів (1768–1775 рр.)
pdf