бухгалтерський і фінансовий облік

Актуально об ответственности бухгалтера
Дмитро Гарний
папір
Бухгалтерські тести. Частина 2
Анна Бикова
Наталія Канарьова
Наталія Катеринець
Марина Тарасова
папір
Актуально о Едином социальном взносе
Тетяна Мойсеєнко
папір
Актуально о НДС в налоговом кодексе
Олена Водоп'янова
папір
Актуально об основных фондах
Олена Водоп'янова
папір
Актуально про відрядження та авансові звіти
Мар'яна Кондзелка
папір
Актуально про прибуток та його використання
Мар'яна Кондзелка
папір
Актуально о прибыли и ее использовании
Мар'яна Кондзелка
папір
Інвентаризація. Практичний посібник
папір
1С:Розница 8.2 с нуля. 50 уроков для начинающих
Олексій Гладкий
папір
Облік і аудит у страхових організаціях
Василь Лень
папір
Бухгалтерской і податковий облік автотранспорту та перевезень
Олександр Малишкін
Антоніна Базилюк
папір
Бухгалтерський облік у бюджетних установах
Микола Михайлов
Марія Телегунь
Олена Славкова
папір
Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російско-англійський словник
Юстина Верига
Валентина Іщенко
Тетяна Гладких
Антоніна Пшенична
Наталія Кулявець
папір
Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень. Теорія і практика
Тетяна Сльозко
папір
Якщо до Вас прийшли з перевіркою. Практичний посібник
папір
Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика
Олександр Малишкін
папір
Все об учете и организации туристической деятельности
Тетяна Войтенко
Наталя Білова
Ірина Басова
Яна Кліженко
Наталя Дзюба
папір
Бухгалтерський облік у банках
О. Калініна
І. Волкова
папір
Бухгалтерский учет
Олександр Лишиленко
папір
1С:Бухгалтерия 8.1 и быстрый переход с 1С: Бухгалтерии 7.7 (+ DVD-ROM)
папір
Бухгалтерський облік
Олександр Лишиленко
папір
Управлінський облік
Іван Фаріон
Тетяна Писаренко
папір
Oxford English for Accounting. Student's Book
Шон Махоні
Івен Френдо
папір
Профессиональная разработка в системе "1С: Предприятие 8" (комплект из 2 книг + CD-ROM)
Валентин Ажеронок
Андрій Габец
Дмитро Гончаров
Дмитро Козирєв
Дмитро Кухлевскій
Андрій Островерх
Максим Радченко
Олена Хрустальова
папір
Основные принципы бухгалтерского учета (комплект из 2 книг)
Кеміта Д. Ларсон
Джон Дж. Уайлд
Барбара Чіаппетта
папір
Стандарти бухгалтерського обліку в Україні
Василь Лень
папір
Стратегии взыскания долгов. Управление задолженностью
Ольга Кузнєцова
Андрій Пушкін
папір
Бухгалтерия без авралов и проблем. Руководство для главного бухгалтера
Павло Меньшиков
папір
Capitalism 4.0
Анатоль Калецкий
папір
Звітність підприємств
Тамара Кучеренко
папір
Индивидуальный предприниматель. Налоги и прочие платежи
Андрій Гартвич
папір
Облік і аудит
Любов Смоляр
Роман Овчарик
Ольга Кам'янська
Галина Титаренко
Тетяна Переймівовк
Ганна Ісаєва
Леся Сорокіна
Ольга Савкова
Костянтин Комаров
Катерина Бояринова
Наталія Золотарьова
папір
Программирование в 1С:Предприятие 8.3
Сергій Кашаев
папір
1С:Предприятие 8.3. Программирование и визуальная разработка на примерах
Сергій Кашаев
папір
Аудит. Общий, банковский, страховой
Віктор Суйц
Людмила Смирнова
Тетяна Дубровіна
папір
Аудит. Практикум
Наталя Парушіна
Світлана Суворова
Олена Галкіна
папір
План рахунків бухгалтерського обліку
папір
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов
П'єр-Лоран Шатен
Джон Макдауел
Седрік Мусса
Пол Аллан Шотт
Еміль ван дер Дус Де Вільбуа
папір
Смета. Проектирование. Строительство
Тетяна Машошина
папір
1С :Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих
Андрій Гартвич
папір
1С: Управление торговлей 8.3 с нуля. 50 уроков для начинающих
Ігор Ощенко
папір
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства
К. Безверхий
папір
Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний словник: українсько-російсько-англо-азербайджанський
папір
1С: Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих
Андрій Гартвич
папір
Управление. Сущность, ценность, эффективность
Григорій Атаманчук
папір
Правовое регулирование хозяйственной деятельности
Вітаутас Бакшинскаса
папір
ДОГОВОРИ. Золота десятка
Іван Гоменюк
папір
ЛІКАРНЯНІ, ДЕКРЕТНІ. Секрети обліку
Алла Король
Карина Кірова
Тамара Прощина
Василь Циганенко
папір
Основні засоби. Облік особливих операцій
Влада Карпова
Дмитро Ковальов
Андрій Василенко
Зоряна Куриляк
Ірина Назарбаєва
Віталій Прокопенко
Іван Чалий
Тетяна Шустваль
папір
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: от теории к практике
Влада Карпова
Андрій Василенко
Іван Чалий
Тетяна Шустваль
Василь Вальковський
Василь Прокопенко
папір
Договорная робота от "А" до "Я"
Іван Гоменюк
папір
Вибуття нерухомості
Наталя Лагно
папір
ОСНОВНІ ЗАСОБИ: від теорії до практики
Влада Карпова
Андрій Василенко
Віталій Прокопенко
Іван Чалий
Тетяна Шустваль
Василь Вальковський
папір
Учет и отчетность в малом бизнесе. Бизнес-курс для руководителя малого предприятия
Тамара Бєлікова
папір
Баланс для начинающих
Тамара Бєлікова
папір
Бухгалтер которому доверяют
Світлана Позова
папір
Бухгалтерский учет с нуля. Самоучитель
Андрій Гартвич
папір
Самоучитель. 1С:Упрощенка 8
Володимир Кузнєцов
Сергій Засорін
папір
Настольная книга по внутреннему аудиту. Риски и бизнес-процессы
Олег Кришкін
папір
Фінансовий словник
Анатолій Загородній
Геннадій Вознюк
Тамара Смовженко
папір
Ипотека. Как получить и как погасить кредит
Максим Саблін
папір
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций с последними изменениями
папір
Бухгалтерский учет и финансы. Ключевые понятия
Джонатан Сазерленд
Дайан Кенуелл
папір
Как управлять дебиторской задолженностью
Олексій поки
txt fb2 epub mobi папір
Облік і аудит. Термінологічний словник
Анатолій Загородній
Геннадій Вознюк
Галина Партін
папір
Бухгалтер, якому довіряють (+ автограф автора)
Світлана Позова
папір
Где деньги?
Наталя Легеза
папір
Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств. Монографія
папір
Єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата
Н. Ткаченко
папір
Контрольно-ревізійна діяльність. Навчальний посібник
Зінаїда Живко
І. Ревак
Михайло Живко
папір
Облік і аудит: практикум дистанційного тестування
Микола Огійчук
В. Плаксієнко
Е. Калюга
папір
Оновлена фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник
Н. Ткаченко
папір
Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку. Навчально-практичний посібник
Н. Ткаченко
папір
Основи наукових досліджень. Навчальний посібник
М. Корягін
папір
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
папір
Финансово-хозяйственный контроль. Опорный конспект лекций по учебной дисциплине для иностранных студентов специальности 071 "Учет и налогообложение"
Юстина Верига
Анна Соболь
Наталія Сухачева
папір
100 главных принципов презентации
Сьюзен Уейншенк
папір
Бухгалтерський облік. Підручник
Олександр Лишиленко
папір
Затраты: учет и снижение за 14 дней
Сергій Молчанов
папір
XBRL для чайников
Лів Уотсон
Чарльз Хоффман
папір
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування
папір
Валютні операції. Порядок здійснення та обліку
папір
1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика (книга+CD)
Олена Хрустальова
Максим Радченко
папір
Азбука бухгалтера. Просто об упрощенке. Практическое пособие
Ольга Букіна
папір
Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов
Олексій Герасименко
fb2 epub mobi папір
Облік на підприємствах малого бізнесу
Тетяна Мельник
Надія Гура
папір
Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання
папір
КАСА та РРО. Надійний фундамент
папір
Витрачання пального. Нормування та списання
папір
Бухгалтер, якому довіряють
Світлана Позова
папір
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції
папір
Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність
Андрій Дідик
Василь Лемішовскій
папір
Стать богатым может каждый. 12 шагов к обретению финансовой стабильности
Саідмурод Давлатов
txt fb2 epub mobi папір
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник
Б. Засадний
папір
Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика. Навчальний посібник
Василь Лень
Валентина Гливенко
папір
Практикум з бухгалтерського обліку
В. Слюсаренко
папір
Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах застосування МСФЗ
Б. Засадний
папір
Історія бухгалтерського обліку
Мирослав Остапюк
папір
Бухгалтерський облік та податкова звітність самозайнятих осіб
папір

Тут зібрано всі доступні книги на тему бухгалтерський і фінансовий облік, в електронному (txt, rtf, doc, pdf, fb2, epub, mobi, djvu) та паперовому форматі. Більшість можна скачати безкоштовно на комп'ютер, планшет, телефон або замовити з доставкою по Україні. Файли книжок можна читати на смартфоні (айфон, андроїд та інші) за допомогою різноманітних програм, вже встановлених виробником Вашого пристрою. Також існує багато додатків доступних для завантаження бесплатно.