Юрій Мицик

Іван Виговський
pdf fb2 epub mobi папір
Святий Петро Могила
pdf fb2 epub mobi папір
Тиміш та Юрій Хмельницькі
pdf fb2 epub mobi папір
Історія України
папір
Історія українського козацтва. У 2 томах. Том 2
папір
«Опис Естонії та Латвії» в Хроніці О. Гваньїні
pdf
«Пам'ять (1671 р.)» – український полемічний твір
pdf
Три документи з історії Волині XVII століття
pdf
Три листи До історії Хмельниччини з архівосховищ Польщі
Три листи Олени Апанович
pdf
Три сюжети про гетьмана Мазепу
pdf
Україна XV-XVII століть у світлі тогочасної преси (За матеріалами «летючих листків»)
pdf
Україна в описі німецького мандрівника XVI ст. Лаврентія Мюллера
pdf
Теодор Мацьків
pdf
Тиміш та Юрій Хмельницькі
txt doc fb2
Степан Подобайло
pdf
Сучасна історіографія Національно-визвольної війни середини XVII ст.
pdf
Абаза-паша та його невдалий похід на Кам'янець-Подільський у 1633 р.
pdf
Анализ архивных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 годов
pdf djvu
Анализ источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 годов
pdf djvu
Битва під Зеленцями
pdf
Битва під Клушином 1610 р.
pdf
Битва під Монтвами (1666 р.) в описі польської «Віршованої хроніки»
pdf
Битва під Оршею 1514 року
pdf
Бібліографічний покажчик
pdf
Сiм унiверсалiв гетьмана Iвана Скоропадського (iз зiбрань Нiжинського краєзнавчого музею)
pdf
Браїлівська битва (1666 р.) в описі «Віршованої хроніки»
pdf
Важлива археографічна публікація
pdf
Рецензійний огляд
pdf
Рецензія на: Rzecz o hetmanie Wyhowskim
pdf
Рецензія на: Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України
pdf
Рецензія на: Полное собрание летописей. – Т. 40: Густынская летопись
pdf
Рідня Богдана Хмельницького у Білорусі
pdf
Випускник Київської духовної академії - протопресвітер Української автокефальної православної церкви Филимон Кульчинський
pdf
Відомості про Україну XIV ст. в хроніці Яна з Чарнкова
pdf
Військові дії на Поділлі 1671 р. в описі «Віршованої хроніки»
pdf
Віршована хроніка (1682 р.) про похід на Сіверщину короля Яна-Казимира у 1663-1664 рр.
pdf
Віршована хроніка про події часів Руїни
pdf
Волинь в роки Визвольної війни українського народу середини XVII століття. Документи і матеріали
pdf djvu
Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки
djvu
Про видання «Українського жіночого дипломатарія доби Гетьманщини»
pdf
Про участь чигиринців у заселенні нашого краю у часи Нової Січі
pdf
Православна церква та її духовна опіка над військом запорозьким у період національно-визвольної війни 1648-1658 рр.
pdf
Праця М.Н. Петровського «Тиміш Цицюра» в контексті козакознавчих студій 1920-х рр.
pdf
Гетьман Іван Виговський
txt doc pdf fb2 djvu
Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної церкви
pdf
Подорожні нотатки отця Юрія Мицика, професора
pdf
Політичні концепції Богдана Хмельницького: деякі аспекти реалізації
Польський публіцистичний трактат першої чверті XVII століття про запорозьке козацтво
pdf
Два білоруських літописця XVI-XVII ст.
pdf
Пилявці, Львів, Замостя: події початку Національно-визвольної війни на сторінках «Віршованої хроніки»
pdf
Повстання невільників-гребців на турецькій ґалері у 1630 році
pdf
Повстання слов'янських невільників-веслярів на турецьких галерах у ХVII ст.
pdf
Дещо з листування Адама Киселя
pdf
Дещо про козацькі прапори середини XVII ст.
doc
Деякі документи до історії козацтва першої половини XVII ст.
Деякі невідомі документи українських гетьманів
pdf
Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. – Т. 1: (1648–1649 рр.)
pdf
Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. – Т. 2: (1650–1651 рр.)
pdf
Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. – Т. 3: (1651–1654 рр.)
pdf
Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. – Т. 4: (1655–1658 рр.)
pdf
Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
pdf djvu
Джерела з польських архівосховищ до історії України другої половини XVII ст.
pdf
Дзира Іван. Козацьке літописання 30-х - 80-х рр. XVIII ст.: джерелознавчий та історичний аспекти. - К., 2006. - 566 с.
pdf
До дискусії навколо фільму «Вогнем і мечем»
pdf
Останні листи генерала Всеволода Петріва (1947–1948 роки)
pdf
До історії старого Чорнобиля
pdf
До питання про особливості церковного устрою Запорозької Січі
pdf
Нові документи з історії Берестецької битви 1651 р.
pdf
Нові дослідження японського славіста
pdf
О двух немецких «летучих листках» XVII в. (рос.)
pdf
Облога Збаража (1649 p.): відоме й невідоме
pdf
Огляд джерел з історії України та Росії ХV–ХІХ ст. в зібраннях ФРН
pdf
Один з епізодів Руїни у висвітленні польської віршованої хроніки
pdf
Опис Угорщини в хроніці Олександра Гваньїні
pdf
Опис України у хронiцi Олександра Ґваньїні
pdf
Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті ХVІІ ст.
pdf
Доповнення до листування М.П.Ковальського
pdf
Невідомий інвентар Білоцерківського староства 1652 року
pdf
Незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 р.
pdf
Незнанний німецькомовний твір XVII ст. про Україну
pdf
Німецька газета 1668 р. і важливий епізод біографії Івана Сірка
pdf
Нова книга швейцарського професора з історії козацтва
pdf
З джерел архіву Замойських до історії України та Молдавії XVI - XVII ст.
pdf
З джерел до історії оборони Чигирина 1677 р.
pdf
З джерел до історії Османської імперії та Кримського ханства XVI – першої половини XVIII ст.
pdf
З джерел до секретної місії Василя Іскрицького 1682 року
pdf
З дипломатичного листування уряду Кримського ханства (друга половина XVI – початок XVIII століть)
pdf
З дипломатичної документації Б. Хмельницького та І. Виговського
pdf
З дипломатичної кореспонденції Івана Сірка
pdf
З документації Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря XVIІ - ХVІІІ ст. (Маєтності в Острі)
pdf
З документів до історії Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІІ - ХVІІІ ст.
pdf
З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів)
pdf
З листів вихованців Києво-Могилянської академії XVII-XVIII ст.
pdf