Світлана Іваницька

«Колективний портрет» керівництва Української Демократично-Радикальної партії
pdf
«Нова Україна» революційної доби у публіцистиці Олександра Саліковського
doc pdf
«Українське дев'ятнадцяте довге століття» в мемуарах та щоденниках Олександра Русова [Рец.:]: О.О. Русов. Щоденники та спогади
pdf
«Український проект» у діяльності та оцінках П. Я. Стебницького (1905-1908)
pdf
«Український шістдесятник» Вільям Беренштам - дослідник місцевих старожитностей
doc pdf
Українська ліберально-демократична партійна еліта в контексті націєтворення на початку ХХ ст.: актуальні питання дослідження
pdf
Творчий спадок Михайла Коцюбинського в оцінках Сергія Єфремова на сторінках часопису «Книгарь» (1917– 1919 роки)
doc pdf
Сергій Єфремов versus Богдан Кістяківський: полеміка навколо «політичної спадщини» Михайла Драгоманова (історіографічний аспект)
pdf
Росія як «імперія народів» у публіцистиці Максима Славінського (1905-1917 рр.)
doc pdf
Рец.: Листування Михайла Грушевського
pdf
Рецензія на книгу: В'ячеслав Липинський: повне зібрання творів, архів, студії. – Т. 1: Суспільно-політичні твори (1908-1917)
pdf
Рецензія: Турченко Ф.Г. ГКЧП і проголошення незалежності України: погляд із Запоріжжя
pdf
Проблеми формування модерної української нації в інтелектуальній спадщині українських радикал-демократів на початку ХХ століття
pdf
Постать Олександра Кониського у публіцистиці Сергія Єфремова 1900 – 1919 років
doc pdf
Постать та ідеї Михайла Драгоманова у рефлексіях Петра Стебницького (1905–1919 рр.)
pdf
Праця Сергія Єфремова «Против течения (Памяти В.П. Обнинского)» як документ доби
pdf
Петро Стебницький - «лицар нездоланний» в історіографічних рефлексіях сьогодення
doc pdf
Повернення інтелектуальної спадщини П.Я. Стебницького до колективної свідомості та історичної пам'яті української спільноти
pdf
О.Х. Саліковський як представник національної ліберальної еліти в добу українських визвольних змагань 1917-1921 років
pdf
Образ Тараса Шевченка в інтерпретації діяча Старої (Київської) громади Вільяма Беренштама
pdf
Олександр Олександрович Русов у індивідуальних згадках та колективній пам’яті представників української ліберально-народницької еліти початку ХХ ст.
pdf
Народний Рух та влада на Запоріжжі в період перебудови (кінець 1989 – серпень 1991 років): за матеріалами приватних архівів учасників подій
pdf
Мовна проблема в концепціях української ліберально-демократичної партійної еліти
pdf
Михайло Драгоманов як «значущий інший» у світосприйманні Сергія Єфремова (1890-ті – 1920-ті роки)
pdf
Ілля Шраг у колі сучасників: нове видання чернігівських істориків
pdf
Катеринославські кадети в період Першої російської революції 1905-1907 рр. (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації)
pdf
Олександр Якович Кониський в епістолярному спілкуванні (1893-1900 роки)
pdf
Рецензія: Тамара Демченко. Здобуття Батьківщини: життя та творчість Євгена Онацького. – Чернігів: ПП «Освітній центр», 2016
pdf
Вязлов Андрей Григорьевич (рос.)
doc pdf
Кистяковский Богдан (Федор) Александрович (рос.)
doc pdf
Постаті модерної доби на сторінках часопису «Пам’ятки України: історія та культура» (2009–2015)
doc pdf
Олександр Якович Шульгин – лідер та ідеолог Української партії соціалістів-федералістів
doc pdf
[Рецензія:] В'ячеслав Липинський: Повне зібрання творів, архів, студії. Т. І: Суспільно-політичні твори (1908—1917) / Ред. кол.: Я. Пеленський (гол. ред.), І. Гирич, О. Проценко, Г. Папакін, Г. Сварник, Т. Осташко...
pdf
Рецензія на: Листування Михайла Грушевського: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка
pdf
Роль Сергія Єфремова в творенні комеморативних практик української спільноти (на матеріалах ушанування пам'яті Бориса Грінченка): 1910-1913 роки
pdf
Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. – 1920 рік)
Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. – 1920 рік). Афтореферат
pdf
Проблеми відновлення державного життя Литви у публіцистиці Сергія Єфремова 1917–1919 років
pdf
Пантелеймон Куліш у публіцистичних і літературно-критичних працях Сергія Єфремова (1900-ті – 1920-ті роки)
pdf