документ

З листів гетьмана І.Мазепи
Юрій Мицик
pdf
З листів учених до М.С. Грушевського
Юрій Мицик
pdf
З листування Адама Киселя
Юрій Мицик
pdf
З листування Івана Виговського
Юрій Мицик
pdf
З матеріалів до історії Києво-Могилянської академії
Юрій Мицик
pdf
Місто Лубни за планом 1746 року
Володимир Ленченко
pdf
Місто Прилуки та його жителі за планом 1730-х років
Володимир Ленченко
pdf
На скрижалях історі. З історії взаємозв'язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940-1980-ті роки. Книга 1
Олег БажанЮрій ДанілюкПетро Тронько
pdf djvu
На скрижалях історі. З історії взаємозв'язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940-1980-ті роки. Книга 1
Олег БажанЮрій ДанілюкПетро Тронько
pdf djvu
На скрижалях історі. З історії взаємозв'язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940-1980-ті роки. Книга 1
Олег БажанЮрій ДанілюкПетро Тронько
pdf djvu
На сторожі українських святинь
Олег БажанОлександр Лошіцькій
pdf
На сторожі українських святинь
Олег БажанОлександр Лошіцькій
pdf
Нагороди УПА: проект Нила Хасевича
Олександр Кучерук
pdf
Наданє маґдебурського права містечку Дідову (в Київщині), 1596 р.
Михайло Грушевський
pdf
З невідомих листів викладачів і студентів Києво-Могилянської академії останньої третини 17 ст.
Юрій Мицик
pdf
З неопублікованої спадщини генерала М.Капустянського
Олександр Кучерук
pdf
З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.)
Юрій МіцікІнна Тарасенко
pdf
З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.)
Юрій МіцікІнна Тарасенко
pdf
З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.). Частина 2
Юрій МіцікІнна Тарасенко
pdf
З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.). Частина 2
Юрій МіцікІнна Тарасенко
pdf
З описів посольства В.М'ясківського до Туреччини у 1640 р.
Юрій Мицик
pdf
З переказів про Івана Мазепу та Семена Палія
Юрій МіцікІнна Тарасенко
pdf
З переказів про Івана Мазепу та Семена Палія
Юрій МіцікІнна Тарасенко
pdf
З українського дипломатарія другої половини XVII століття
Юрій Мицик
pdf
Матеріяли до біографії Михайла Грушевського
Любомир Винар
pdf
Матеріяли до історії літератури і громадської думки: листування з американських архівів, 1857-1933
Богдан Струмінській
djvu
Матеріяли до історії українського права. Том 1
Микола Василенко
pdf
Матеріяли з Стокгольмського державного архіву до історії України другої пол. XVII—поч. XVIII вв.
Веніамін Кордт
Миргородський полк за переписом 1738 року
Ганна Швидько
pdf
Мирні переговори між Українською державою та РСФСР 1918 р.: Протоколи і стенограми пленарних засідань. Збірник документів і матеріалів
Олексій Лупандін
djvu
Мисаїлове послання Сиксту IV за Синодальним списком
Олена Русина
pdf
Михайло Драгоманов. Документи і матеріали. 1841–1994
Михайло Драгоманов
pdf
Звідомлення про військово-політичну ситуацію в Україні у червні 1920 р.
Олександр Кучерук
pdf
Зібрання творів у 12 томах. Том 12
Леся Українка
djvu
Зібрання творів у 50 томах. Том 48
Іван Франко
djvu
Зібрання творів у 50 томах. Том 50
Іван Франко
djvu
Зізнання Степана Томашівського: коментарі і переклад
Марко Антонович
pdf
Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.). Документи і матеріали
Володимир СтарікОлександр Добржанській
pdf
Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.). Документи і матеріали
Володимир СтарікОлександр Добржанській
pdf
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів. ‒ Т. 1: (1939‒1945): Збірник документів і матеріалів
Галина Сварник
pdf djvu
Любецьке староство в опису малознаної люстрації 1631 –1633 рр.
Юрій МіцікВіталій Михайловський
pdf
Любецьке староство в опису малознаної люстрації 1631 –1633 рр.
Юрій МіцікВіталій Михайловський
pdf
Любеч та його округа в 1726 р.
Ігор Ситий
pdf
Люстрація Дрогобицького староства 1621 р.
Ігор СмутокЛеонід Тимошенко
pdf
Люстрація Дрогобицького староства 1621 р.
Ігор СмутокЛеонід Тимошенко
pdf
Люстрація Кам'янця-Подільського 1734 р. (До питання про житловий фонд українського міста у XVIII ст.)
Микола Крикун
pdf
Мазепина книга
Ігор Ситий
pdf djvu
Майнові документи родини Розумовських (за матеріалами Державного архіву Сумської області)
Сергій Дегтярьов
pdf
Майнові розпорядження волинських шляхтичів за матеріалами тестаментів та реєстрів спадкового майна ХVI ст.
Людмила Демченко
pdf
Маловідоме джерело з історії рекрутського набору 1780 р. в Путивльському повіті
Сергій Дегтярьов
pdf
Маловідомий документ з історії руйнування пам'яток Києво-Печерської лаври під час другої світової війни
Сергій Кот
pdf
Маловідомий епізод з історії українсько-угорських відносин (Місія Теофіля Окуневського до Угорщини на початку 1919 року)
Зоя Баран
pdf
Маловідомий опис м. Батурин 1760 р.
Сергій Дегтярьов
pdf
Маловідомий опис Ніжина 1766 року
Олександр Морозов
pdf
Маловідомі документи з історії відзнаки УНР Хрест Симона Петлюри
Олександр Кучерук
pdf
Малороссийские переписные книги 1666 года (рос.)
Олександр Лазаревського
pdf
Материалы для истории колонизации бывших Запорожских владений (рос.)
Василь Біднов
pdf
Материяли до істориї козацьких рухів 1590-х рр.
Михайло Грушевський
pdf
Матеріали до генеалогії Лазаревських, Герасимовських, Семенових та Колчевських з фондів Державного архіву Сумської області
Сергій Дегтярьов
pdf
Матеріали до історії Коліївщини
Аристарх КріжановськійМіхайло ГрушевськійІван ФранкоІван Шпітковській
Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західньої України. Серія друга (ч. 81—132) (1531—1574)
Михайло Грушевський
pdf
Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західньої України. Серія перша (ч. 1-80) (1361—1530)
Михайло Грушевський
djvu
Матеріали до історії українського міста та села: реєстр Воронезької сотні 1723 р. та ревізія м. Іваниця з околицями 1750 р.
Ігор Ситий
pdf
Знаменне письмо козаків до папи римського
Іриней Назарко
pdf
Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях
Іван Котляревський
pdf
Лист великого посла до Османської імперії князя Криштофа Збаразького до краківського каштеляна князя Єжи Збаразького з Константинополя від 8 лютого 1623 року
Тетяна Григор'єва
pdf
Лист Володимирської громади з 1324 р. (Факсімілє листу й печатки)
Михайло Грушевський
pdf
Лист до Бориса Грінченка
Павло Грабовський
txt
Лист І. Мазепи з Ромнів до С. Лещинського
Ольга ЦіганокСергій Павленко
pdf
Лист І. Мазепи з Ромнів до С. Лещинського
Ольга ЦіганокСергій Павленко
pdf
Лист кор. Стефана Батория до калги з р. 1577
Михайло Грушевський
pdf
Лист папського нунція про порятунок збаразьких обложенців
Віктор Страшко
pdf
Лист проф. М. Грушевського до канадських українців
Михайло Грушевський
pdf
Листи В'ячеслава Липинського до Євгена Чикаленка (1909–1918)
Надія Миронець
pdf
Листи до Андрія Лизогуба
Тарас Шевченко
txt
Листи до вчителя (з епістолярії Валерія Степанкова)
Сергій Копилов
pdf
Листи до М. С. Грушевського представників Київської Духовної Академії
Наталія Шліхта
pdf
Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів. 1932–1933 роки
Андреа Ґраціозі
pdf
Листи І. Мазепи до К. Мацієвича (1919-1920 рр.)
Лариса Єпік
pdf
Листи Івана Мазепи. Том 2: 1691 − 1700
В'ячеслав Станіславський
pdf
Листи Леоніда Жебуньова до Євгена Чикаленка 1907-1919 роки
Євген Чикаленко
pdf
Листи П.П. Чубинського з Архангельська до О.І. Кістяківської (1864–1865)
Валентина Шандра
pdf
Листи Пан. Мирного до М.П. Старицького
Василь Станіславський
pdf djvu
Листи Симона Петлюри до графа Михайла Тишкевича
Ліліана Гентош
doc
Листи та документи
Сергій Подолинський
pdf djvu
Листи українських соціал-демократів до Михайла Грушевського
Ігор Гирич
pdf
Листівка О. Кандиби до Марини і Марка Антоновичів
Олег Ольжич
pdf
Листопадове повстання 1918 р. у Львові очима учасників
Юрій Мицик
pdf
Листування запорожців з Іваном Мазепою восени 1708 року
Тетяна Таїрова-Яковлєва
pdf
Листування Михайла Грушевського. Том 1
Михайло Грушевський
djvu
Листування Михайла Грушевського. Том 2
Михайло Грушевський
djvu
Литовская метрика. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ksiestwo Zmudzkie 1690 r.
Литовська метрика
pdf
Литовская метрика. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo smoleńskie 1650 r.
Литовська метрика
pdf
Литовская метрика. Книга № 003 (1440-1498)
Литовська метрика
pdf
Литовская метрика. Книга № 004 (1479-1491)
Литовська метрика
pdf
Литовская метрика. Книга № 006 (1494-1506)
Литовська метрика
pdf
Литовская метрика. Книга № 006 (1494-1506) (вид. 2012)
Литовська метрика
pdf

Тут зібрано всі доступні книги на тему документ, в електронному (txt, rtf, doc, pdf, fb2, epub, mobi, djvu) та паперовому форматі. Більшість можна скачати безкоштовно на комп'ютер, планшет, телефон або замовити з доставкою по Україні. Файли книжок можна читати на смартфоні (айфон, андроїд та інші) за допомогою різноманітних програм, вже встановлених виробником Вашого пристрою. Також існує багато додатків доступних для завантаження бесплатно.