документ

Судові промови адвокатів України
Збірка
pdf
Листи Миколи Колесси з приводу видання спадщини його батька – Філарета Колесси
Софія Грица
pdf
Листування київського митрополита Арсенія Могилянського як джерело з історії відносин владичої катедри і Запорозького низового війська (1760-ті рр.)
Олександр Надтока
pdf
Ой за гаєм, гаєм
Н. Петішкінанарод Український
pdf
Прометеї Заполяр'я
Володимир КараташПетро Тракслер
pdf
«Postanowienie na akademię ostrozską»
Юрій Мицик
pdf
«Оуставы братскїя съ послушаніемъ должнымъ хранити имамъ»: друкований статут братства Воскресіння Христового в Острозі (1760)
Богдан Лазорак
pdf
Статут цеху Мізоча 1763 року
Андрій Фелонюк
pdf
Андрій Малишко та суспільно політичні процеси в Україні (друга половина 1940-х – 1960-ті роки): оцінки, судження, дії
Олег Бажан
pdf
Ревізія частини острозького замку 1654 р.
Микола Ковальський
pdf
Репресії щодо працівників правоохоронних органів в УРСР доби «великого терору» (на прикладі Київської області)
Олег Бажан
pdf
Привілей польського короля Стефана Баторія київському воєводі, маршалкові Волинської землі князю Костянтинові Острозькому про надання його місту Острогу маґдебурзького права 1585 р., червня 7. Краків
Андрій Заяць
pdf
ОУН в 1941 році. Документи. Частина 1
Олександра ВеселоваОлександр ЛісенкоІван ПатрілякВолодімір Сергійчук
pdf
Документы об освободительной войне украинского народа. 1648–1654
Абрам БарабойІван БутічАндрій КатренкоОлена Компан
djvu
Незламний (до 75-річчя з дня народження Василя Стуса)
Олег Бажан
pdf
За кулісами стахановського руху
Олег Бажан
pdf
Завтра була війна, або Спецповідомлення Управління прикордонних військ НКВС УРСР про воєнні приготування Німеччини напередодні Великої вітчизняної війни
Олег Бажан
pdf
Іван Гончар: Будитель національної свідомості
Олег Бажан
pdf
Коденська книга судових справ
Йосип Гермайзе
pdf djvu
Русская историческая библиотека. Том 33. Литовская метрика. Отдел 1. Часть 3: Книги публичных дел. Переписи войска Литовского
«Литовська метрика»
pdf
Русская историческая библиотека. Том 27. Литовская Метрика. Отдел 1. Часть 1: Книги записей. Том 1
«Литовська метрика»
pdf
Русская историческая библиотека. Том 20. Литовская Метрика. Том 1 [Книги судных дел]
«Литовська метрика»
pdf
Русская историческая библиотека. Том 30. Литовская метрика. Отделы 1-2. Часть 3: Книги публичных дел. Том 1
«Литовська метрика»
pdf
В ім'я майбутнього нації. Документи і матеріали про організацію допомоги студентам-емігрантам українською діаспорою в 1920—2000 роках
Володимир Сергійчук
pdf
Протокол переговорів між представниками Проводу ОУН і Павлом Скоропадським (25–28 січня 1942 р.)
Олександр Кучерук
pdf
Два листи Дмитра Іловайського з «Автобіографії» Дмитра Багалія
Григорій Стариков
pdf
Документы Московского архива Министерства юстиции. Том 1 [Документы, извлеченные из Литовской метрики]
«Литовська метрика»
pdf
З листів митрополита Іларіона (Огієнка)
Інна Тарасенко
pdf
З документів до історії Кам'янець-Подільського державного українського університету
Юрій МіцікІнна Тарасенко
pdf
До біографії та епістолярної спадщини М.М. Бакая
Григорій Стариков
pdf
Нариси Наталі Полонської-Василенко про Миколу Василенка у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України
Григорій Стариков
pdf
Єврейське населення та розвиток єврейського національного руху на Буковині в останній чверті XVIII - на початку XX ст.: збірник документів та матеріалів
Олександр ДобржанськійМікола Петрович КушнірМарія Никирса
pdf djvu
Книга № 001 (1380-1584)
«Литовська метрика»
pdf djvu
Книга № 005 (1427-1506) (вид. 2012)
«Литовська метрика»
pdf djvu
Книга № 005 (1427-1506)
«Литовська метрика»
pdf djvu
Книга № 220. Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 pp.
Петро Кулаковський «Литовська метрика»
djvu
Матеріали до біографій Петра та Олександри Єфименків
Григорій Стариков
pdf
Листи Олександра Оглоблина до Дмитра Багалія як джерело до історії діяльності Комісії із вивчення соціально-економічної історії України XVIII–XIX ст. (1929–1934 рр.)
Григорій Стариков
pdf
«Лабораторія» – 2: Полтава. Документальні матеріали про масові репресії в Полтавській області у 1937–1938 рр.
Олександр Лошіцькій
pdf
Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах. Том 1
Руслан Пиріг
pdf djvu
Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах. Том 2
Руслан Пиріг
pdf djvu
Список населеним місцям Проскурівщини. За попередніми підсумками всесоюзного перепису населення 17 XII 1926 р.
Автор Невідомий
pdf
Біженство Першої світової війни в Україні: Документи і матеріали (1914 – 1918 рр.)
Любов Жванко
pdf
Репатріація чи депортація. Переселення українців з Польщі до УРСР. Збірник документів
Євген Місіло
pdf djvu
Пять новонайденных украинских грамот конца XIV– начала XV в. (рос.)
Алєксандр Молдован
pdf
Память о Романе Даниловиче в Австрии: три новых свидетельства (рос.)
Алєксєй Мартинюк
pdf
Обличчям до Європи: Наддніпрянська Україна в європейських науково-освітніх відносинах (друга половина ХІХ ‒ початок ХХ ст.). Збірник документів і матеріалів
Оксана Анатоліївна Іваненко
pdf
Низько хилимо голови…
Христина Процюк
pdf
Еміграція і державна політика
Тарас Бульба-Боровець
djvu
Належить до негайного виконання (Слідча справа Кирила Коршака)
Олександр МіхайленкоОлександр Лошіцькій
pdf
Забуті та невідомі староукраїнські грамоти XIV — першої половини XV ст.
Олег Купчинський
djvu
Закарпатські втікачі в СРСР: через табори ГУЛАГу і Бузулук до рідних Карпат. 1939-1949 рр.
О.М. КорсунОлександр Пагіря
djvu
Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали. Том 3. Книга 2. Суспільно-політичні процеси. Національно-культурне відродження
Олександр КарпенкоКатеріна Мицан
pdf djvu
Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали. Том 1. Листопадова 1918 р. національно-демократична революція. Проголошення ЗУНР
Олександр КарпенкоКатеріна Мицан
pdf djvu
Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали. Том 3. Книга 1. Соціально-економічні відносини і визвольні змагання
Олександр Карпенко
pdf djvu
Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали. Том 2. Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси
Олександр Карпенко
pdf djvu
Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали. Том 4. Збройні сили у боротьбі за свободу, незалежність, соборність
Олександр КарпенкоКатеріна Мицан
pdf djvu
Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали. Том 5. Книга 3. Зовнішня політика і міжнародне становище. 1922-1923 рр.
Олександр КарпенкоКатеріна Мицан
pdf djvu
Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали. Том 5. Книга 2. Зовнішня політика і міжнародне становище. 1920-1921 рр.
Олександр КарпенкоКатеріна Мицан
pdf djvu
Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали. Том 5. Книга 1. Зовнішня політика і міжнародне становище. 1918-1919 рр.
Олександр КарпенкоКатеріна Мицан
pdf djvu
Кордони Війська Запорозького та діяльність російсько-турецької межової комісії 1705 р.
Володимир Мільчев
pdf
«Ми б'ємо в Великий дзвін...». Голодомор 1932—1933 рр. очима української діаспори. Документи з фондів ЦДАВО України
Наталя МаковськаВладіслав Берковський
pdf djvu
Том 52. Об'єднання колишніх вояків УПА США і Канади. Історія в документах (1950–2016)
«Літопис УПА»
pdf
Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти департаментів державної варти та політичної інформації (1918–1922)
Валентин Кавуннік
pdf
Богоявленське братство Львова у XVIII ст.: дослідження та матеріали
Мирон Капраль
pdf
Бунчукові, військові і значкові товариші в Гетьманщині
Віра Панашенко
pdf
Листи К.В. Харламповича до М.С. Грушевського
Дмитро Каран
pdf
Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика. Частина 2
Збірка
pdf
Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика. Частина 1
Збірка
pdf
«КДБ вважав би за доцільне …», або патріотична діяльність української еміграції у роки Другої світової війни
Олег Бажан
pdf
«Лексис» Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская
Лаврентій Зизанійавтор невідомий
pdf
«Ми виїхали з Сокиринців …»: тревелоги родини Ґалаґанів
Григорій Ґалаґан
pdf
«Ми всіх ворогів народу зметемо з лиця землі, щоб не бруднили наш Радянський Союз…». Великий терор на Київщині в 1937–1938 рр.: механізм, діапазон, специфіка
Олег Бажан
pdf
Жертва гражданской войны. Преследования Украинской православной церкви в ходе конфликта на Украине, 2014–2015 (рос.)
Владіслав Мальцев
pdf
Пастирські листи апостольського візитатора та адміністратора УГКЦ до духовенства та вірних у Німеччині
Микола Вояковський
pdf
Пастирські послання апостольського візитатора для українських греко-католиків у Німеччині
Петро Вергун
pdf
Преследования Украинской православной церкви в ходе конфликта на Украине, 2016-2018 гг. (рос.)
Владіслав Мальцев
pdf
«Покаяльний» лист поета Миколи Данька
В'ячеслав АртюхВолодимир Садівничий
pdf
Судові промови адвокатів України
Збірник
pdf
У співпраці та єднанні увійдемо у XXI століття (матеріали другого Всесвітнього форуму українців 21-25 серпня 1997 року)
Андрій Попок
pdf
Фундація Українознавчих Студій в Австралії. Добре ім'я — найкраще багатство
Михайло Іванович Ґоян
pdf
Укpaїнський хлiб нa експорт: 1932–1933
Володимир Сергійчук
pdf
12 документів з історії Полтавщини ХVІІ–ХVІІІ ст. (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
Юрій МіцікІнна Тарасенко
pdf
Три тестаменти Адама Кисїля
Іван Каманін
pdf
Пора серця. Листування
Пауль ЦеланІнґеборґ Бахман
fb2 djvu
Антология педагогической мысли Украинской ССР (рос.)
Збірник статей
djvu
Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ksiestwo Zmudzkie 1690 r.
«Литовська метрика»
pdf
Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo smoleńskie 1650 r.
«Литовська метрика»
pdf
Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року
Антоніна МатвієнкоВіктор Мойсієнко
pdf djvu
Акты Литовской метрики. Том 1. Выпуск 1. 1413-1498 гг.
«Литовська метрика»
djvu
Андрій Лівицький. Листування (1919–1953 роки)
Андрій ЛівицькийЯрослав Файзулін
pdf
Архів ранньомодерної Української держави. Том 2: Документи Ніжинського полкового суду 1736–1747
Іван Синяк
pdf
Архів ранньомодерної Української держави. Том 3: Мартин Ґолінський. Silva rerum: (1648-1665). Частина І: (1648-1649)
Орест ЗаяцьЯрослав Федорук
pdf
Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Доповіді директорів департаментів та агентів (червень 1918 – січень 1922)
Валентин Кавуннік
pdf
Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918 – 1920)
Валентин Кавуннік
pdf
Архів ранньомодерної Української держави. Т. 4: Мартин ґолінський. Silva rerum: (1648–1665). Ч. ІІ: (1650–1653)
Ярослав Федорук
pdf
Батуринский архив и другие документы по истории Украинского гетманства 1690-1709 гг. (рос.)
Тетяна Таїрова-Яковлєва
pdf djvu
Брошура референта пропаганди ОУН Закерзонського Краю Василя Галаса 1945 р.
Володимир В'ятрович
pdf
Військовий писар Андрій Семенович Товстик. Збірник документів
Іван Синяк
pdf
Старосільська маєтність у Львівській землі Руського воєводства: територія і населення у XVI-XVIII ст.
Богдан Смерека
pdf

Тут зібрано всі доступні книги на тему документ, в електронному (txt, rtf, doc, pdf, fb2, epub, mobi, djvu) та паперовому форматі. Більшість можна скачати безкоштовно на комп'ютер, планшет, телефон або замовити з доставкою по Україні. Файли книжок можна читати на смартфоні (айфон, андроїд та інші) за допомогою різноманітних програм, вже встановлених виробником Вашого пристрою. Також існує багато додатків доступних для завантаження бесплатно.