промисловість

Сварочные работы
А. Бурлака
В. Левадний
папір
Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари
Галина Астапова
Катерина Астапова
Лев Саркісян
Анна Куделіна
Анна Зуєва
папір
Проектирование интеллектуальных датчиков с помощью Microchip dsPIC (+CD)
Крід Хадлстон
папір
Товарознавство м'яса і м'ясних товарів
Іван Сирохман
Тетяна Лозова
папір
100 великих чудес инженерной мысли
Андрій Низовский
txt fb2 epub mobi папір
100 великих достижений в мире техники
папір
Асортимент і якість кондитерських виробів
В. Лебединець
І. Сирохман
папір
Сварочные технологии при ремонтных работах
Фелікс Хромченко
папір
Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах
Михайло Шустов
папір
Оценка надежности систем с учетом ЗИП (+ CD-ROM)
Геннадій Черкесов
папір
Добыча нефти. Для профессионалов и неспециалистов
Форест Грей
папір
Переработка нефти
Вільям Л. Леффлер
папір
Война и мир в терминах и определениях. Военно-политический словарь
папір
Современный немецко-русский словарь по горному делу и экологии горного производства. Около 70 000 терминов
Фелікс Ейнер
Абрам Саховалер
Вадим Ясний
папір
Теплопостачання. Збірник нормативних і технічних матеріалів. Посібник для проектантів, монтажників та працівників підприємств теплопостачання (+ CD-ROM)
папір
Водопостачання та водовідведення. Підручник
Валерій Орлов
Ярослав Тугай
Алла Орлова
папір
Ствол. История и методы производства
Станіслав Саукум
папір
Нефть и газ. Технологии и продукты переработки
Володимир Агабеков
Вадим Косяков
папір
Технология радиоэлектронных средств
Зоя Селіванова
папір
Английский для инженеров
Ігор Агабекян
Петро Коваленко
папір
Справочник начинающего электрогазосварщика
Олександр Герасименко
папір
Ремонт промышленного оборудования
Борис Покровський
папір
Абразивно-порошковая очистка проката от окалины
Лев Делюсто
папір
Инструменты для обработки точных отверстий
Сергій Кірсанов
папір
Инструменты из сверхтвердых материалов
папір
Комплексные способы эффективной обработки резанием
Юрій Єрмаков
папір
Литейные формовочные материалы. Формовочные, стержневые смеси и покрытия
Олександр Болдін
папір
Отечественные газотурбинные двигатели. Основные параметры и конструктивные схемы
Володимир Зрелов
папір
Припуски на механическую обработку. Справочник.
Геннадій Харламов
Олександр тарапанов
папір
Прогнозирование виброустойчивости инструмента при точении и фрезеровании
Сергій Васін
папір
Справочник инструментальщика
Андрій Маслов
папір
Эмиссионная технологическая диагностика
Олександр Барзов
папір
Расчет и проектирование зубчатых и червячных передач. Учебно-методическое пособие
Борис Бандаков
папір
Непрерывное литье алюминиевых сплавов
Віктор Напалков
папір
Загальні технології харчових виробництв
Віталій Домарецький
Петро Шиян
Марія Калакура
Лариса Романенко
Любомир Хомічак
Ольга Василенко
Ірина Мельник
Людмила Мельник
папір
Технологія автомобілебудування. Лабораторний практикум
Юрій Сухенко
Юрій Бойко
Олександр Дубинец
В'ячеслав Сухенко
папір
Нефтебазы и автозаправочные станции
Олексій Коршак
папір
Історія гірництва
Геннадій Гайко
Володимир Білецький
папір
Электромеханическое оборудование
Євген Крилов
папір
Цена нефти
Массімо Ніколацці
папір
Виробничі поліграфічні технології та обладнання
Степан Ярема
папір
Колтюбінг в нафтогазовидобуванні
Роман Яремійчук
М. Полиник
В. Ясюк
папір
Металічні і неметалічні корисні копалини України. У 2 томах. Том 1. Металічні корисні копалини
Сергій Нечаєв
Дмитро Гурський
Юрій Третьяков
Костянтин Есипчук
Віталій Калінін
Євген Куліш
Владислав Шумлянський
Анатолій Бакаржіев
Микола Лебедь
Олег Маківчук
папір
Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. В 2 томах. Том 1. Металлические полезные ископаемые
Сергій Нечаєв
Дмитро Гурський
Юрій Третьяков
Костянтин Есипчук
Віталій Калінін
Євген Куліш
Владислав Шумлянський
Анатолій Бакаржіев
Микола Лебедь
Олег Маківчук
папір
Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования
Юрій Глухарев
Володимир Замишляєв
Віктор Кармазін
Михайло Разумов
Максим Рахутін
Євгенія Шешко
папір
Взрывные работы
Валерій Матвійчук
Володимир Чурсалов
папір
Рекламная стратегия на примере продуктов компании "ЛУКОЙЛ" в Европе
Варвара Лазарева
папір
Геодезия в маркшейдерском деле
Сергій Чекалін
папір
Горное дело и окружающая среда
Володимир Голик
Віталій Комащенко
Ігор Леонов
папір
Глубоководная разведка и добыча нефти
Вільям Л. Леффлер
Річард Паттароззі
Гордон Стерлінг
папір
Нефтехимия
Вільям Л. Леффлер
Доналд Л. Бардик
папір
Слесарное дело. Практические основы профессиональной деятельности
Павло Костенко
Микола Загоскіна
Геннадій Долматов
Галина Ткачова
папір
Геомеханические и технические основы увеличения нефтеотдачи пластов в виброволновых технологиях
Віктор Опарін
Борис Симонов
Володимир Юшкін
Володимир Востріков
Юрій Погарский
Леонід Назаров
папір
Практический справочник по выбору деталей машин
Михайло Гранкін
папір
Справочное пособие электросварщика
Фелікс Хромченко
папір
Нефтеперекачивающие станции. Учебное пособие
Олексій Коршак
папір
Моделирование метрологических характеристик интелектуальных измерительных приборов и систем
Валерій Шевчук
папір
Гетерогенные потоки в инновационных технологиях
Петро Нікітін
папір
Химические методы ограничения водопритока в нефтяные скважины
Сергій Демахін
Анатолій Демахін
папір
Диагностика и управление устойчивостью горения в камерах сгорания энергетических установок
Володимир Афанасьєв
Микола Кідінну
папір
Физико-химические основы раскисления железоникелевых сплавов
Веніамін Дашевський
папір
Заканчивание нефтяных и газовых скважин. Теория и практика
Анатолій Булатов
Ольга Савенок
папір
Пластичность борированных слоев
Марат Круковіч
Борис Прусаків
Ігор Сизов
папір
Прикладные задачи устойчивости многослойных композитных оболочек
Сигізмунд Сухинин
папір
Структурный синтез параллельных механизмов
Сяньвень Кун
Клемент Госселін
папір
Совершенствование системы испытаний. Многоуровневая система телемониторинга пространственно-рассредоточенного оборудования
Юрій Черкасов
папір
Мономерные и полимерные карбоксилаты металлов
Анатолій Помогайло
Гульжіан Джардімаліева
папір
Контактная сварка. Вопросы управления и повышения стабильности качества
Олексій Климов
папір
Супрамолекулярные наноразмерные системы на границе раздела фаз. Концепции и перспективы для бионанотехнологий
Сергій Зайцев
папір
Исследования больших пластических деформаций и разрыва. Влияние высокого гидростатического давления на механические свойства материалов
Персі Вільям Бриджмен
папір
Безопорные двигатели в автомобилестроении, авиации и космонавтике
Михайло Іванов
папір
Прочность, ресурс, живучесть и безопасность машин
папір
Защитные покрытия металлов при нагреве
Станіслав Солнцев
папір
Пенополиуретаны: Сорбционные свойства и применение в химическом анализе
Станіслава Дмитрієнко
папір
Полихлорбифенилы. Проблемы экологии, анализа и химической утилизации
Тетяна Горбунова
папір
Структура и свойства нанокомпозитных, гибридных и полимерных покрытий
Олександр Стадник
Олександр Погребняк
Олександр Лозован
Григорій Кирик
Микола Щітов
Сергій Братушка
папір
Трение, износ и микротвердость материалов. Избранные работы
Михайло Хрущов
папір
Окислительная конверсия природного газа
Володимир Арутюнов
папір
Статический расчет тонкостенных пространственных конструкций
Володимир Рекач
папір
Каталитическая гидратация ацетилена и его производных
Нормурод Тангяріков
папір
Графен и родственные наноформы углерода
Сергій Губін
Сергій Ткачов
папір
Ионообменные процессы в тонкопленочных биополимер-иммобилизованных металлосульфидах
Рафаїл Юсупов
Олег Михайлов
папір
Теоретические основы и прикладные задачи технологии композитов
Борис Щеглов
Олександр Сафонов
папір
Планирование и проектирование освоения нефтегазодобывающих регионов и месторождений. Математические модели. Методы. Применение
папір
Избранные труды. Гетерогенный катализ. Нефтехимия. Каталитический органический синтез
Хабіб Мінача
папір
Наши великие изобретения
Святослав Славін
папір
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
Р. Класик
папір
Плодовое и ягодное виноделие и его значение для России
Карл Вебер
папір
Активное виброгашение вынужденных колебаний с использованием параметрического и силового воздействий
Михайло Израилович
Арсеній Гришаев
папір
Управление свойствами пород в процессах горного производства
Готфрід Новик
Михайло Зільбершмідт
папір
Металлы. Подгруппа хрома. Справочник физических параметров
Олег Миколаїв
папір
Проблемы добычи нефти и газа. Капиллярные эффекты в подземной гидродинамике. Новые результаты
Олександр Свалов
папір
Нефть и углеводородные газы в современном мире
Михайло Судо
Роман Судо
папір
Растворы электролитов в электромагнитных полях
Володимир Щербаков
Володимир Колесников
Віктор Єрмаков
папір
Автоколебания в глубоком бурении
Євген Юнин
папір
История листового стекла
Ігор Шишкін
папір
Перспективные машины и аппараты для энергетики и транспорта
Федір Пащенко
Володимир Торшин
Леонід Круковський
папір
Современная трибология. Итоги и перспективы
папір
Статистические подходы для описания формирования и изнашивания макроструктуры порошковых покрытий и материалов, полученных высокоэнергетическими методами
Геннадій Винокуров
Олег Попов
папір
Воздушно-аккумулирующие газотурбинные электростанции (ВАГТЭ)
папір

Тут зібрано всі доступні книги на тему промисловість, в електронному (txt, rtf, doc, pdf, fb2, epub, mobi, djvu) та паперовому форматі. Більшість можна скачати безкоштовно на комп'ютер, планшет, телефон або замовити з доставкою по Україні. Файли книжок можна читати на смартфоні (айфон, андроїд та інші) за допомогою різноманітних програм, вже встановлених виробником Вашого пристрою. Також існує багато додатків доступних для завантаження бесплатно.