промисловість. енергетика

Агробіоенергетичний ринок України
Галина Трипільська
папір
Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження
Віктор Самохвалов
папір
Основи загальної, інженерної та екологічної геології
Г. Рудько
папір
Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса та м'ясопродуктів
Марина Янчева
Людмила Пешук
Олена Дроменко
папір
Товарознавство м'яса і м'ясних товарів
Іван Сирохман
Тетяна Лозова
папір
Инженерно-психологическое и эргономическое проектирование
Борис Смирнов
Юрій Гулий
папір
Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв
Анатолій Поперечний
Володимир Потапов
Володимир Корнійчук
папір
Асортимент і якість кондитерських виробів
В. Лебединець
І. Сирохман
папір
Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів
Іван Сирохман
Тетяна Лозова
папір
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах. Підручник
Леонід Товажнянський
Світлана бухкати
Петро Капустенко
папір
Конструирование изделий из древесины
Олександр Барташевич
Володимир Онєгін
папір
Основні процеси, машини та апарати хімічних виробництв
Ігор Коваленко
папір
Водопостачання промислових підприємств
Валерій Орлов
Л. Литвиненко
Алла Орлова
папір
Нефть и газ. Технологии и продукты переработки
Володимир Агабеков
Вадим Косяков
папір
Системи автоматичного управління судновими енергетичними установками. Навчальний посібник
Д. Осовский
папір
Английский для инженеров
Ігор Агабекян
Петро Коваленко
папір
Диффузионная сварка разнородных материалов
Анатолій Люшінскій
папір
Комплексная автоматизация в машиностроении
Н. Дьяконова
папір
Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования
Юрій Воронкин
Микола Поздняков
папір
Общая энергетика
Геннадій Бистрицький
папір
Основы технологии ремонта промышленного оборудования
Борис Покровський
папір
Основы технологии сборочных работ
Борис Покровський
папір
Теоретические основы теплотехники
Ігор Левицький
Іван Прибитков
папір
Технологическое оборудование машиностроительного производства
Л. Вереина
Б. Черпаків
папір
Технология машиностроения. Введение в специальность
Віталій Виноградов
папір
Энергетические установки подвижного состава
В. Кручек
папір
Построение и чтение машиностроительных чертежей
Н. Бабулін
папір
Современные технологические процессы механического и гидроструйного раскроя технических тканей
Г. Барсуков
папір
Пневматические, гидравлические и электрические приводы летательных аппаратов на основе волновых исполнительных механизмов
С. Самсонович
папір
Резание материалов
Дмитро Кожевников
папір
Оборудование литейных цехов. Часть 1
Іван Матвєєнко
папір
Основы инжиниринга в машиностроении
О. Авер'янов
І. Авер'янова
папір
Технологические процессы машиностроительного производства и технология конструкционных материалов
папір
Справочник шлифовщика
Олександр Схиртладзе
Ігор Коротков
папір
Теплоизоляционные материалы и конструкции
Катерина Петухова
папір
Техническая эксплуатация зданий и сооружений
В. Комков
папір
Основы теории цепей
Анатолій Запасний
папір
Пневматические и гидравлические приводы и системы. Часть 2. Гидравлические приводы и системы. Основы
А. Бєлковський
папір
Теплообменные аппараты и системы охлаждения газотурбинных и комбинированных установок
М. Осипов
папір
Теплотехника
папір
Загальні технології харчових виробництв
Віталій Домарецький
Петро Шиян
Марія Калакура
Лариса Романенко
Любомир Хомічак
Ольга Василенко
Ірина Мельник
Людмила Мельник
папір
Нефтебазы и автозаправочные станции
Олексій Коршак
папір
Электромеханическое оборудование
Євген Крилов
папір
Технология машиностроения. Учебное пособие
Микола Акуліч
папір
Основы транспорта, хранения и переработки нефти и газа. Учебное пособие
Олексій Коршак
папір
Разработка нефтяных и газовых месторождений
Борис Покрепін
папір
Колтюбінг в нафтогазовидобуванні
Роман Яремійчук
М. Полиник
В. Ясюк
папір
Металічні і неметалічні корисні копалини України. У 2 томах. Том 1. Металічні корисні копалини
Сергій Нечаєв
Дмитро Гурський
Юрій Третьяков
Костянтин Есипчук
Віталій Калінін
Євген Куліш
Владислав Шумлянський
Анатолій Бакаржіев
Микола Лебедь
Олег Маківчук
папір
Самоподъемные плавучие буровые установки
Роман Яремійчук
Валерій Ясюк
Борис Лівшиць
Віталій Вітрик
папір
Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. В 2 томах. Том 1. Металлические полезные ископаемые
Сергій Нечаєв
Дмитро Гурський
Юрій Третьяков
Костянтин Есипчук
Віталій Калінін
Євген Куліш
Владислав Шумлянський
Анатолій Бакаржіев
Микола Лебедь
Олег Маківчук
папір
Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования
Юрій Глухарев
Володимир Замишляєв
Віктор Кармазін
Михайло Разумов
Максим Рахутін
Євгенія Шешко
папір
Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства
папір
Автоматизація виробничих процесів
папір
Основи систематики рибоподібних і риб
папір
Пристрої цифрової електроніки
папір
Основи кристалографії та мінералографії
Лариса Урсуляк
Світлана Квасова
Ніна Кущевська
Віктор Малишев
папір
Профессия кондитер. Учебное пособие
Ольга Шамкуть
папір
Матеріали на основі паперу і картону для пакувального виробництва та поліграфії
Леонід Коптюх
папір
Взрывные работы
Валерій Матвійчук
Володимир Чурсалов
папір
Технология автомобилестроения
папір
Основы горного дела
Климент Трубецкой
Юрій Галченко
папір
Рекламная стратегия на примере продуктов компании "ЛУКОЙЛ" в Европе
Варвара Лазарева
папір
Энергосбережение в ЖКХ
папір
Геодезия в маркшейдерском деле
Сергій Чекалін
папір
Горное дело и окружающая среда
Володимир Голик
Віталій Комащенко
Ігор Леонов
папір
Контрольно-кассовые машины
Людмила Нікітченко
папір
Основы физиологии питания
Галина Лутошкина
папір
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Віктор Овчинников
папір
Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности
Олег Куликов
папір
Кулинария. Рабочая тетрадь
Тамара Качурина
папір
Дефекты швейных изделий
Ірина Косинец
папір
Кулинария. Контрольные материалы
Тамара Семиряжко
Марина Дерюгіна
папір
Охрана труда в машиностроении
В. Мінько
папір
Справочное пособие по материаловедению (металлообработка)
Валентин Заплатин
папір
Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов
Віктор Овчинников
папір
Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин
Борис Покрепін
Євген Дорошенко
Георгій Покрепін
папір
Проектирование средств выведения космических аппаратов
Володимир Сердюк
папір
Кондитер. Практические работы
Марина Шумілкіна
Надія Дроздова
папір
Основы металлургического и литейного производства. Учебное пособие
Сергій Бєляєв
Ігор Леушин
папір
Компрессорные станции магистральных газопроводов
Олексій Коршак
папір
Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (МДК. 01.02). Учебное пособие
Борис Покрепін
папір
Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов. Учебник
Олексій Коршак
Андрій Нечваль
папір
Технология производства смазочных масел и спецпродуктов. Учебное пособие
Володимир Тищенко
папір
Плазменные, высокочастотные, микроволновые и лазерные технологии в химико-металлургических процессах
Ю. Туманов
папір
Открытые горные работы. Производственные процессы. Учебник
Володимир Ржевський
папір
Товарознавство плодовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів
Л. Левшина
В. Михайлов
О. Мячиков
папір
Упорные газостатические подшипники. Оптимизация конструкции
Олександр Косминін
папір
Частично-пористые газостатические опоры шпиндельных узлов. Теория и эксперимент
Олександр Косминін
папір
Методы упрочнения поверхностей деталей машин
папір
Совершенствование технологий подготовки и переработки углеводородных газов
Сергій Колокольцев
папір
Открытые горные работы. Технология и комплексная механизация. Учебник
Володимир Ржевський
папір
Ресурсо- и энергосбережение при транспортировке углеводородов. Учебник
Олексій Коршак
папір
Основы конструирования деталей машин. Литые детали. Учебно-методическое пособие
Анатолій Тюняєв
папір
Оборудование для производства и обработки фанеры
Іван Глєбов
папір
Практикум по технологии молочных консервов и заменителей цельного молока
Любов Голубєва
папір
Осетроводство на интенсивной основе
Сергій Пономарьов
папір
Энергосбережение и автоматизация производства в теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод
Ю. Крилов
папір
Системы воздухоснабжения предприятий
Олександр Парамонов
папір
Лесопиление горизонтальными ленточнопильными станками
Іван Глєбов
папір
Практикум по бахчеводству. Учебное пособие
Геннадій Медведєв
папір

Тут зібрано всі доступні книги на тему промисловість. енергетика, в електронному (txt, rtf, doc, pdf, fb2, epub, mobi, djvu) та паперовому форматі. Більшість можна скачати безкоштовно на комп'ютер, планшет, телефон або замовити з доставкою по Україні. Файли книжок можна читати на смартфоні (айфон, андроїд та інші) за допомогою різноманітних програм, вже встановлених виробником Вашого пристрою. Також існує багато додатків доступних для завантаження бесплатно.